Św. P. Piotr Adamczyk

WYKAZ INTENCJI MSZALNYCH

ZAMÓWIONYCH NA POGRZEBIE

ŚWIĘTEJ PAMIĘCI PIOTRA ADAMCZYKA W DNIU 08.05.2024

 1. 03.01.25 godz. 7.30 Od uczestników pogrzebu
 2. 10.01.25 godz. 7.30 Od żony Małgorzaty
 3. 15.01.25 godz. 7.30 Od syna Łukasza z dziećmi i Kamilą
 4. 19.01.25 godz. 8.00 Od Marii z mężem Maciejem i rodziną
 5. 25.01.25 godz. 7.30 Od szwagra Piotra z żoną
 6. 30.01.25 godz. 7.30 Od rodz. Kremczerów i Deseckich
 7. 13.02.25 godz. 7.30 Od Janiny Gasztka z rodziną
 8. 20.02.25 godz. 7.30 Od Zbigniewa Płóciennika z Janowic
 9. 28.02.25 godz. 18.00 Od pracowników i zarządu firmy Kupsik
 10. 06.03.25 godz. 7.30 Od pracowników i zarządu firmy Kupsik
 11. 13.03.25 godz. 18.00 Od pracowników i zarządu firmy Kupsik
 12. 16.03.25 godz. 8.00 Od Haliny i Wojciecha Michalaków z rodziną
 13. 22.03.25 godz. 7.30 Od Teresy i Stanisława Skrzydlewskich z rodziną
 14. 27.03.25 godz. 7.30 Od Zofii Glajnych z rodziną
 15. 31.03.25 godz. 18.00 Od Elżbiety i Janusza Cieślak
 16. 08.04.25 godz. 18.00 Od kolegi Edwarda z żoną
 17. 14.04.25 godz. 7.30 Od Zakładu Pogrzebowego Dyderscy ze Starego Miasta
 18. 22.04.25 godz. 18.00 Od kolegi Mieczysława
 19. 29.04.25 godz. 7.30 Od Stanisława i Ireny Robak
 20. 06.05.25 godz. 7.30 Od kuzynek Zofii, Elżbiety, Teresy, Haliny i Danuty
 21. 10.05.25 godz. 18.00 Od bratowej Jadwigi z córkami i wnukami
 22. 13.05.25.godz. 7.30 Od mamy
 23. 20.05.25 godz. 18.00 Od brata Leopolda
 24. 27.05.25 godz. 7.30 Od sąsiadów Robaków z rodziną
 25. 04.06.25 godz. 7.30 Od sąsiadów Kubiaków
 26. 10.06.25 godz. 18.00 Od Wiesławy i Teresy z rodziną
 27. 17.06.25 godz. 7.30 Od sąsiadów Bobrowskich
 28. 20.06.35 godz. 18.00 Od Prażanowskich
 29. 23.06.25 godz. 18.00 Od chrześniaka Tomka z żoną i dziećmi
 30. 02.07.25 godz. 7.30 Od bratowej Aleksandry z córką mężem i dziećmi
 31. 07.07.25 godz. 7.30 Od rodziny Szałeckich i Paszków
 32. 11.07.25 godz. 18.00 Od sąsiadów Woźniaków i Świątek