„Odmawiajcie Różaniec” – z taką prośbą Matka Boża zwraca się do wiernych objawiając się w Lourdes, Fatimie i wielu innych miejscach. Tą prośbę Matki Bożej podejmują członkowie „Żywego Różańca”, którzy codziennie biorą różaniec do ręki, aby rozważać swoją tajemnicę różańcową

Żywy Różaniec przynosi wiele korzyści duchowych tym wszystkim, którzy do niego należą. Członkowie tej wspólnoty biorą udział, w sposób szczególny, w modlitwach i dobrych uczynkach tej duchowej rodziny. W Żywym Różańcu – Kółko złożone z 20 osób nazywa się Różą. Każda z tych osób odmawia codziennie jedną Tajemnicę Różańca Świętego. W ten sposób chociaż każdy odmawia tylko jedno „Ojcze nasz”, dziesięć „Zdrowaś Maryjo” i jedno „Chwała Ojcu”, rozważając tylko jedną tajemnicę Różańca św., jednak ma zasługę taką samą, jakby cały Różaniec odmówił, ponieważ cała Róża, z 20 osób złożona, rzeczywiście odmawia cały Różaniec. Żywy Różaniec to również ofiarowanie komuś pięciu minut swojego życia. Tyle trwa mniej więcej jedna dziesiątka. Matka Boża prosi o odmawianie Różańca Świętego we wszystkich swoich objawieniach. W Fatimie oznajmiła dzieciom, że jest Królową Różańca Świętego: „Przyszłam na ziemię, aby upomnieć ludzkość, aby ludzie więcej nie grzeszyli. Niech przestaną obrażać mojego Syna. Niech ludzie odmawiają Różaniec i niech czynią pokutę”.
Żywy różaniec – dziś tak popularny – założyła sługa boża Paulina Maria Jaricot, w Lyonie 1926 roku. Zatwierdził go papież Grzegorz XVI w 1832 roku. Licząc się z sytuacją współczesnego człowieka, że jest on wieczne zagoniony i zapracowany, wpadła założycielka na pomysł, aby zobowiązać członków do odmawiania jednej tylko dziesiątki różańca każdego dnia. Na to stać każdego, nawet najbardziej zajętego pracą chrześcijanina. Obecnie do żywego różańca należą miliony osób w Polsce i na świecie.
Przyjęcie do Kółka Żywego Różańca dokonuje się przez wpisanie do rejestru członków i zobowiązaniu się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki Różańca świętego.
Na czele każdego Kółka stoi Zelator lub Zelatorka. Mają oni obowiązek pilnowania zmiany Tajemnic Różańcowych co miesiąc.
Członkowie Żywego Różańca korzystają z Mszy Świętych i Nabożeństw odprawianych w ich intencji, za żywych i umarłych.

Obowiązki członków Żywego Różańca:

 • codzienne rozważanie jednej wyznaczonej tajemnicy różańca świętego; opuszczenie tej modlitwy nie sprowadza grzechu ciężkiego;
 • udział w miesięcznym spotkaniu formacyjnym połączonym ze zmianą tajemnic lub zmiana samodzielna według wskazań zelatora/zelatorki;
 • uczestnictwo w życiu sakramentalnym Kościoła;
 • rozszerzanie czci Najświętszej Maryi Panny przykładem życia i działalnością apostolską, zwłaszcza przez krzewienie modlitwy różańcowej;
 • odważne stawanie w obronie wiary;
 • udział w pogrzebie członka Żywego Różańca należącego do tej samej róży/ koła;
 • kapłani należący do Stowarzyszenia ofiarowują raz w roku Ofiarę Mszy świętej w intencji Żywego Różańca;
 • osoby zakonne ofiarowują w tej samej intencji jedną Komunię świętą w roku.

Przywileje członków Żywego Różańca

1. Każdy z członków Żywego Różańca, na podstawie przywileju udzielonego przez Stolicę Apostolską (Dekret Penitencjarii Apostolskiej z dnia 25.10.1967), może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami w dniu:

 1. przyjęcia do Stowarzyszenia Żywego Różańca;
 2. uroczystości Narodzenia Pańskiego;
 3. uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego;
 4. uroczystości Zwiastowania Pańskiego;
 5. uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny;
 6. wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej;
 7. uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny;
 8. święta Ofiarowania Pańskiego.

2. Uczestniczy w dobrach duchowych Zakonu Kaznodziejskiego.

3. Uczestniczy w obietnicach Najświętszej Maryi Panny dotyczących tych, którzy odmawiają różaniec.

4. Wszyscy członkowie Żywego Różańca są otoczeni modlitwą pozostałych członków Żywego Różańca, tak za życia, jak i po śmierci.

W parafii p. w. Matki Bożej Pocieszenia  istniało Bractwo Różańcowe, dziś zwane Żywym Różańcem. Tradycja ta przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Każdy odmawia swoją wyznaczoną dziesiątkę Różańca i w ten sposób wszyscy ofiarują Maryi codziennie cały Różaniec. Zmiana Tajemnic Żywego Różańca w naszej Parafii przypada, tradycyjnie w  I niedzielę miesiąca, po Mszy św. o godz. 10.00.
Obecnie istnieje 20 Róż Różańcowych, do których należy w sumie blisko 400 osób. Opiekunem duchowym grupy jest ks. Adam Kiziuk SDB.

Róże Różańca Świętego:

 1. Kawnice – Róża  NMP Matki Kościoła
 2. Kawnice – Róża Matki Bożej Pocieszenia
 3. Kawnice – Róża NMP Królowej Różańca Świętego
 4. Węglew – Róża NMP Królowej Rodzin
 5. Węglew – Róża NMP z Lourdes
 6. Rosocha – Róża Świętej Bożej Rodzicielki
 7. Węglew – Róża NMP Wspomożenia Wiernych
 8. Węglewskie Holendry – Róża Niepokalanego Poczęcia NMP
 9. Kraśnica – Róża Wniebowzięcia NMP
 10. Głodowo – Róża Matki Bożej Szkaplerznej
 11. Kraśnica – Róża NMP Królowej Apostołów
 12. Kawnice – Róża Królowej Aniołów
 13. Kawnice – Róża Świętego Jana Pawła II
 14. Bielawy – Róża Świętego Józefa
 15. Węglew – Róża NMP Królowej Polski
 16. Kawnice – Róża Bożego Miłosierdzia
 17. Bielawy – Róża NMP Nieustającej Pomocy
 18. Kawnice – Róża Matki Bożej Częstochowskiej
 19. Węglew – Róża NMP Królowej Pokoju
 20. Kawnice – Róża Świętej Faustyny

Ojciec Święty Jan Paweł II nazwał Różaniec wielkim skarbem, który powinniśmy na nowo odkryć. Jest modlitwą pokoju, dającą współczesnemu człowiekowi możliwość kontemplacji Chrystusa. Modlitwa różańcowa jest nieocenionym skarbem dla parafii i siłą jej duchowego bogactwa.

Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian, którzy chcieliby włączyć się w to dzieło modlitwy, tworząc nowe Róże Żywego Różańca.

NAZWA RÓŻY

INTENCJA NA CZERWIEC

Róża NMP z Lourdes

Zelator p. Katarzyna Szkudelska

Intencja papieska:  Za uchodźców
Módlmy się, aby emigranci, zmuszeni z powodu wojen lub głodu do pełnej zagrożeń i niebezpieczeństw ucieczki, znaleźli akceptację i nowe perspektywy życia w krajach, które ich przyjmują.

NAZWA RÓŻY

INTENCJA NA CZERWIEC

Róża Bożej Rodzicielki

Zelator p. Grażyna Kucharska

Za kobiety w stanie błogosławionym i starające się
o dzieci, aby Maryja była im najczulszą Opiekunką.

NAZWA RÓŻY

INTENCJA NA CZERWIEC

Róża NMP Wspomożenia Wiernych

Zelator p. Dorota Nowakowska

Za rodziny naszej parafii, aby panowała w nich zgoda, miłość i wzajemne zrozumienie.

NAZWA RÓŻY

INTENCJA NA CZERWIEC

Róża NMP Niepokalanie Poczętej

Zelator p. Irena Woźniak

Za dzieci i młodzież, aby, otoczone miłością najbliższych, wzrastały w mądrości i łasce Bożej.

NAZWA RÓŻY

INTENCJA NA CZERWIEC

Róża Wniebowzięcia NMP

Zelator p. Elżbieta Witkowska

Za chorych, cierpiących i samotnych, aby Pan otaczał ich swoją czułą miłością, ludzie okazywali dobroć serca, oraz aby potrafili łączyć swój ból z cierpiącym Chrystusem.

NAZWA RÓŻY

INTENCJA NA CZERWIEC

Róża Matki Bożej Szkaplerznej

Zelator p. Anna Stachelek

Za osoby przeżywające dotkliwe trudności i smutek, aby Maryja wypraszała im pomoc i pociechę.

NAZWA RÓŻY

INTENCJA NA CZERWIEC

Róża NMP Królowej Apostołów

Zelator p. Urszula Stasińska

Za Róże różańcowe naszej parafii, aby były piękną ozdobą Matki Bożej i cieszyły się Jej szczególną opieką.

NAZWA RÓŻY

INTENCJA NA CZERWIEC

Róża Królowej Aniołów

Zelator p. Agnieszka Andrzejak

Za Małżeństwa przeżywające kryzysy i zagrożone rozpadem, aby Maryja wypraszała im łaskę odnowienia w miłości i jedności.

NAZWA RÓŻY

INTENCJA NA CZERWIEC

Róża św. Jana Pawła II

Zelator p. Edward Witkowski

Za osoby w podeszłym wieku, aby coraz ściślej łączyły się z Chrystusem, a przez przykład wiary były umocnieniem dla swoich bliskich.

NAZWA RÓŻY

INTENCJA NA CZERWIEC

Róża św. Józefa  (Bielawy)

Zelator p. Zofia Bugaj

Za pogrążonych w grzechach, o łaskę nawrócenia
i powrotu do jedności z Panem i Kościołem świętym.

NAZWA RÓŻY

INTENCJA NA CZERWIEC

Róża NMP Królowej Polski

Zelator p. Danuta Przygoda

Za wszystkich parafian, o odnowienie i umocnienie cnót wiary, nadziei i miłości.

NAZWA RÓŻY

INTENCJA NA CZERWIEC

Róża Bożego Miłosierdzia

Zelator p. Jerzy Przygoda

W intencjach Matki Bożej, aby w wypełnieniu się ostatecznego zwycięstwa Chrystusa, posłużyła się, także naszymi modlitwami.

NAZWA RÓŻY

INTENCJA NA CZERWIEC

Róża NMP Nieustającej Pomocy (Bielawy)

Zelator p. Mariola Benk

Za kapłanów, aby Maryja wypraszała im łaskę nieustannego odnawiania w sobie wiary i miłości.

NAZWA RÓŻY

INTENCJA NA CZERWIEC

Róża MB Częstochowskiej

Zelator p. Katarzyna Woźniak – Gościniak

Za rekolekcjonistów oraz kaznodziejów, aby napełnieni łaską Bożą, pociągali słuchaczy do Jezusa – Źródła życia.

NAZWA RÓŻY

INTENCJA NA CZERWIEC

Róża NMP Królowej Pokoju

Zelator p. Edward Waleriańczyk

Za wszystkich, którzy polecają się opiece Matki Bożej Pocieszenia, aby Maryja przychodziła im z pomocą.

NAZWA RÓŻY

INTENCJA NA CZERWIEC

Róża św. Faustyny

Zelator p. Marzena Katulska

O odnowienie i umocnienie w wierze dla oziębłych, błądzących i lekceważących Boże Słowo.

NAZWA RÓŻY

INTENCJA NA CZERWIEC

Róża NMP Matki Kościoła

Zelator p. Jadwiga Samulska

Aby Maryja wyjednała łaskę otwartości na Ducha Świętego Pocieszyciela u Pana dla wszystkich parafian.

NAZWA RÓŻY

INTENCJA NA CZERWIEC

Róża MB Pocieszenia

Zelator p. Maria Leśniewska

Podziękowanie dla Maki Bożej za nieustanną opiekę
i wypraszane łaski u Boga.

NAZWA RÓŻY

INTENCJA NA CZERWIEC

Róża NMP Królowej Różańca Św.

Zelator p. Marianna Pogorzelska

Za konających, o miłosierdzie Boga dla nich, oraz łaskę spowiedzi, Komunii i głębokiego zjednoczenia z Panem już w tym życiu.

NAZWA RÓŻY

INTENCJA NA CZERWIEC

Róża NMP Królowej Rodzin

Zelator p. Mirosława Gólczyńska

Za osoby uzależnione, przywiązane do grzechów, zniewolone, aby Maryja Królowa przyniosła im wyzwolenie.

 

Parafia Matki Bożej Pocieszenia Kawnice 4; 62-590 Golina

Numery kont bankowych:
BGŻ PNB PARIBAS:  25 1600 1462 1834 6984 4000 0001

Bank Spółdzielczy w Koninie: 83 8530 0000 0700 7000 2000 0010