„Odmawiajcie Różaniec” – z taką prośbą Matka Boża zwraca się do wiernych objawiając się w Lourdes, Fatimie i wielu innych miejscach. Tą prośbę Matki Bożej podejmują członkowie „Żywego Różańca”, którzy codziennie biorą różaniec do ręki, aby rozważać swoją tajemnicę różańcową

Przynosi ono wiele korzyści duchowych tym wszystkim, którzy do niego należą. Członkowie tej wspólnoty biorą udział w sposób szczególny w modlitwach i dobrych uczynkach tej duchowej rodziny. W Żywym Różańcu – Kółko złożone z 20 osób nazywa się Różą i każda z tych osób odmawia codziennie tylko jedną Tajemnicę Różańca Świętego. W ten sposób chociaż każdy odmawia tylko jedno „Ojcze nasz”, dziesięć „Zdrowaś Maryjo” i jedno „Chwała Ojcu”, rozważając tylko jedną tajemnicę Różańca św., jednak ma zasługę taką samą, jakby cały Różaniec odmówił, ponieważ cała Róża, z 20 osób złożona, rzeczywiście odmawia cały Różaniec. Żywy Różaniec to również ofiarowanie komuś pięciu minut swojego życia. Tyle trwa mniej więcej jedna dziesiątka. Matka Boża prosi o odmawianie Różańca Świętego we wszystkich swoich objawieniach. W Fatimie oznajmiła dzieciom, że jest Królową Różańca Świętego: „Przyszłam na ziemię, aby upomnieć ludzkość, aby ludzie więcej nie grzeszyli. Niech przestaną obrażać mojego Syna. Niech ludzie odmawiają Różaniec i niech czynią pokutę”.
Żywy różaniec – dziś tak popularny – założyła sługa boża Paulina Maria Jaricot, w Lyonie 1926 roku. Zatwierdził go papież Grzegorz XVI w 1832 roku. Licząc się z sytuacją współczesnego człowieka, że jest on wieczne zagoniony i zapracowany, wpadła założycielka na pomysł, aby zobowiązać członków do odmawiania jednej tylko dziesiątki różańca każdego dnia. Na to stać każdego, nawet najbardziej zajętego pracą chrześcijanina. Obecnie do żywego różańca należą miliony osób w Polsce i na świecie.
Przyjęcie do Kółka Żywego Różańca dokonuje się przez wpisanie do rejestru członków i zobowiązaniu się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki Różańca świętego.
Na czele każdego Kółka stoi Zelator lub Zelatorka. Mają oni obowiązek pilnowania zmiany Tajemnic Różańcowych co miesiąc.
Członkowie Żywego Różańca korzystają z Mszy Świętych i Nabożeństw odprawianych w ich intencji, za żywych i umarłych.

Obowiązki członków Żywego Różańca:

 • Zasadniczym obowiązkiem jest odmawianie codziennie jednego dziesiątka Różańca.
 • Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych
 • Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
 • Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
 • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.
 • Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modlitwach za spokój jego duszy.

W parafii św. Matki Bożej Pocieszenia  istniało Bractwo Różańcowe, dziś zwane Żywym Różańcem. Tradycja ta przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Każdy odmawia swoją wyznaczoną dziesiątkę Różańca i w ten sposób wszyscy ofiarują Maryi codziennie cały Różaniec. Zmiana Tajemnic żywego Różańca w naszej Parafii jest w  I niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 10.00.
Obecnie grupa tworzy 10 Róż Różańcowych, w sumie 200 osób. Opiekunem duchowym grupy jest ks. Stanisław Kanafa SDB.

Róże Różańca Świetego:

 1. Kawnice – Róża  Matki Kościoła
 2. Kawnice – Róża Matki Bożej Pocieszenia
 3. Kawnice – Róża Różańca Świętego
 4. Węglew – Róża Królowej Rodzin
 5. Węglew Kolonia – Róża Ucieczka Grzeszników
 6. Węglew – Róża Wspomożenie Wiernych
 7. Rosocha – Róża Świętej Bożej Rodzicielki
 8. Węglewskie Holendry – Róża Niepokalanego Poczęcia NMP
 9. Kraśnica – Róża Wniebowzięcia NMP
 10. Głodowo – Róża Matki Bożej Szkaplerznej

Ojciec Święty Jan Paweł II nazwał Różaniec wielkim skarbem, który powinniśmy na nowo odkryć. Jest modlitwą pokoju, dającą współczesnemu człowiekowi możliwość kontemplacji Chrystusa. Modlitwa różańcowa jest nieocenionym skarbem dla parafii i siłą jej duchowego bogactwa.

Serdecznie zapraszamy parafian, którzy chcieliby włączyć się w to dzieło modlitwy, tworząc nowe Róże Żywego Różańca.

NAZWA RÓŻY
INTENCJA NA LUTY
Róża NMP Królowej Pokoju
Zelator p. Edward Waleriańczyk
Intencja papieska: Za parafie – Módlmy się, aby parafie, w których centralne miejsce zajmuje komunia, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterskimi i otwartymi na najbardziej potrzebujących.
 
NAZWA RÓŻY
INTENCJA NA LUTY
Róża św. Faustyny
Zelator p. Marzena Katulska
Za rodziny naszej parafii, aby panowała w nich zgoda, miłość i wzajemne zrozumienie.
NAZWA RÓŻY
INTENCJA NA LUTY
Róża NMP Matki Kościoła
Zelator p. Jadwiga Samulska
Za dzieci i młodzież, aby, otoczone miłością najbliższych, wzrastały w mądrości i łasce Bożej.
NAZWA RÓŻY
INTENCJA NA LUTY
Róża MB Pocieszenia
Zelator p. Maria Leśniewska
Za chorych, cierpiących i samotnych, aby Pan otaczał ich swoją czułą miłością, ludzie okazywali dobroć serca, oraz aby potrafili łączyć swój ból z cierpiącym Chrystusem.
NAZWA RÓŻY
INTENCJA NA LUTY
Róża NMP Królowej Różańca Św.
Zelator p. Marianna Pogorzelska
Za osoby przeżywające dotkliwe trudności i smutek, aby Maryja wypraszała im pomoc i pociechę.
NAZWA RÓŻY
INTENCJA NA LUTY
Róża NMP Królowej Rodzin
Zelator p. Mirosława Gólczyńska
Za Róże różańcowe naszej parafii, aby były piękną ozdobą Matki Bożej i cieszyły się Jej szczególną opieką.
NAZWA RÓŻY
INTENCJA NA LUTY
Róża NMP z Lourdes
Zelator p. Katarzyna Szkudelska
Za Małżeństwa przeżywające kryzysy i zagrożone rozpadem, aby Maryja wypraszała im łaskę odnowienia w miłości i jedności. 
NAZWA RÓŻY
INTENCJA NA LUTY
Róża Bożej Rodzicielki
Zelator p. Grażyna Kucharska
Za osoby w podeszłym wieku, aby coraz ściślej łączyły się z Chrystusem, a przez przykład wiary były umocnieniem dla swoich bliskich.
NAZWA RÓŻY
INTENCJA NA LUTY
Róża NMP Wspomożenia Wiernych
Zelator p. Dorota Nowakowska
Za pogrążonych w grzechach, o łaskę nawrócenia i powrotu do jedności z Panem i Kościołem świętym.
NAZWA RÓŻY
INTENCJA NA LUTY
Róża NMP Niepokalanie Poczętej
Zelator p. Irena Woźniak
Za wszystkich parafian, o odnowienie i umocnienie cnót wiary, nadziei i miłości.
NAZWA RÓŻY
INTENCJA NA LUTY
Róża Wniebowzięcia NMP
Zelator p. Elżbieta Witkowska
W intencjach Matki Bożej, aby w wypełnieniu się ostatecznego zwycięstwa Chrystusa, posłużyła się, także naszymi modlitwami.
NAZWA RÓŻY
INTENCJA NA LUTY
Róża Matki Bożej Szkaplerznej
Zelator p. Anna Stachelek
Za kapłanów, aby Maryja wypraszała im łaskę nieustannego odnawiania w sobie wiary i miłości.
NAZWA RÓŻY
INTENCJA NA LUTY
Róża NMP Królowej Apostołów
Zelator p. Urszula Stasińska
Za rekolekcjonistów oraz kaznodziejów, aby napełnieni łaską Bożą, pociągali słuchaczy do Jezusa – Źródła życia.
NAZWA RÓŻY
INTENCJA NA LUTY
Róża Królowej Aniołów
Zelator p. Agnieszka Andrzejak
Za wszystkich, którzy polecają się opiece Matki Bożej Pocieszenia, aby Maryja przychodziła im z pomocą.
NAZWA RÓŻY
INTENCJA NA LUTY
Róża św. Jana Pawła II
Zelator p. Edward Witkowski
O odnowienie i umocnienie w wierze dla oziębłych, błądzących i lekceważących Boże Słowo.
NAZWA RÓŻY
INTENCJA NA LUTY
Róża św. Józefa  (Bielawy)
Zelator p. Zofia Bugaj
Aby Maryja wyjednała łaskę otwartości na Ducha Świętego Pocieszyciela u Pana dla wszystkich parafian.
NAZWA RÓŻY
INTENCJA NA LUTY
Róża NMP Królowej Polski
Zelator p. Danuta Przygoda
Podziękowanie dla Maki Bożej za nieustanną opiekę i wypraszane łaski u Boga.
NAZWA RÓŻY
INTENCJA NA LUTY
 Róża Bożego Miłosierdzia
Zelator p. Jerzy Przygoda
Za konających, o miłosierdzie Boga dla nich, oraz łaskę spowiedzi, Komunii i głębokiego zjednoczenia z Panem już w tym życiu.
NAZWA RÓŻY
INTENCJA NA LUTY
Róża NMP Nieustającej Pomocy (Bielawy)
Zelator p. Mariola Benk
Za osoby uzależnione, przywiązane do grzechów, zniewolone, aby Maryja Królowa przyniosła im wyzwolenie.
NAZWA RÓŻY
INTENCJA NA LUTY
Róża MB Częstochowskiej
Zelator p. Marzena Matuszak
Za kobiety w stanie błogosławionym i starające się o dzieci, aby Maryja była im najczulszą Opiekunką. 

Parafia Matki Bożej Pocieszenia Kawnice 4; 62-590 Golina

Numery kont bankowych:
BGŻ PNB PARIBAS:  25 1600 1462 1834 6984 4000 0001

Bank Spółdzielczy w Koninie: 83 8530 0000 0700 7000 2000 0010