ODPUSTY
1. MB Pocieszycielki Strapionych – główny odpust w niedzielę po 28 sierpnia
2. MB Nieustającej Pomocy – w niedzielę po 27 czerwca