Historia parafii

Kroniki historyczne odnotowują, że Kawnice istniały już w XII wieku, oraz, że tutejsza ludność miała własny kościół. Brak jednak w źródłach historycznych bliższych informacji o tym, kto go zbudował. Akta wizytacji pasterskiej wspominają o drugim kościele, wybudowanym w roku 1480, który przetrwał do roku 1519, kiedy to w czasie wojny spłonął w pożarze. Parafia w Kawnicach erygowana została na przełomie XIV i XV wieku, a kościół poświęcony został ku czci Wszystkich Świętych. Trzeci kościół został wybudowany w 1521 roku z drewna modrzewiowego przez dziedzica dóbr Kawnickich – Gorzewskiego. Pod koniec XVI wieku – Hieronim Gorzewski przekazuje kościół na zbór luterański. Po jego śmierci, syn Stanisław Gorzewski, przywraca kościół katolikom. W 1628 roku dziedzic, Stanisław Gorzewski z księdzem proboszczem ufundowali obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem i umieścili go w kościele parafialnym. Obraz wkrótce zasłynął łaskami, co spowodowało napływ pielgrzymów. Mnogość otrzymywanych łask spowodowała, że znacznie wzrosła ilości wotów, które pielgrzymi składali Matce Bożej w podzięce za otrzymane dobrodziejstwa. Na tej podstawie Władze Kościoła w 1640 roku określiły ten obraz jako cudowny i łaskami słynący. Kolejny, czwarty kościół, również z drewna, wystawił dziedzic Otto Maksymilian Trąbczyński w 1779 roku. Dotychczasowy tytuł kościoła ku czci Wszystkich Świętych zmieniono na cześć Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych. W 1778 roku Papież Pius VI ustanowił główny odpust w parafii na cześć Matki Bożej, wyznaczając jego obchód na najbliższą niedzielę po liturgicznym wspomnieniu św. Augustyna, tzn. po 28 sierpnia. Data głównego odpustu w Kawnicach jest więc ruchoma, ponieważ ta niedziela wypada na przełomie sierpnia i września.

Od 18 czerwca 1981 roku stróżami cudownego obrazu Matki Bożej Kawnickiej są Salezjanie, którym biskup włocławski powierzył troskę o sanktuarium. W tym czasie świątynia i teren wokół nieco się zmieniły. Salezjanie zatroszczyli się o trzy nowe dzwony oraz nowe stacje Drogi Krzyżowej, postawione na placu koronacyjnym obok kościoła. Ufundowano witraże w oknach kościoła parafialnego oraz pięć nowych żyrandoli, oświetlających wnętrze kościoła. Na frontowej ścianie wieży kościoła umieszczona została mozaika obrazu Matki Bożej Pocieszenia, wzorowana na obrazie Matki Bożej z sanktuarium turyńskiego. W 1998 roku tutejsze sanktuarium obchodziło jubileusz 370 – lecia obecności obrazu, a w 1999 roku jubileusz 25-lecia koronacji tegoż obrazu. Przed uroczystością jubileuszu 25-lecia koronacji, dach kościoła i częściowo wieży, pokryte zostały blachą miedzianą, a wnętrze kościoła wymalowane.1 lipca 2001 roku parafia tutejsza i sanktuarium przeżyły kolejną rocznicę 50 – lecie konsekracji obecnego kościoła.

Sam obraz malowany został farbami olejnymi na płótnie o wymiarach 103 x 132 cm. Zastosowana technika wskazuje na okres powstania obrazu na przełomie XVI i XVII w. Jest to typ obrazu bizantyjskiego. Tytuł obrazu kawnickiego związany jest z działalnością Arcybractwa Matki Bożej Pocieszenia, któremu początek w Kawnicach dali Augustianie w 1778 r. Zwykle dla potrzeb bractwa adaptowano jeden z ołtarzy lub kaplicę, a obraz Matki Bożej Pocieszenia był patronalnym wizerunkiem bractwa. W Kawnicach tę rolę spełniał obraz Matki Bożej w głównym ołtarzu.

W dniu 10 lipca 1948 roku nowym proboszczem Kawnic został mianowany ks. Józef Prorok. W trzecim dniu jego pobytu, 13 lipca w godzinach wieczornych kościół parafialny spłonął w wyniku uderzenia pioruna. W ostatniej chwili, z płonącego ołtarza, kilku strażaków zdołało uratować cudowny obraz. Miejscowy proboszcz i parafianie stanęli wobec trudnego zadania zbudowania nowego kościoła. Trud ten jednak podjęli z miłości do Matki Bożej. Dzięki wielkiej gorliwości księdza proboszcza, jego przedsiębiorczości, pomysłowości oraz pomocy parafian, budowę tego, siódmego w historii Kawnic, kościoła ( i drugiego murowanego ) ukończono w ciągu trzech lat. 1 lipca 1951 roku ks. biskup Franciszek Korszyński dokonał konsekracji tego kościoła, w którym cudowny obraz Matki Bożej doznaje należnej czci, zarówno od parafian, jak i od pielgrzymów, którzy chętnie nawiedzają to sanktuarium w ciągu całego roku.

Na podstawie rozlicznych łask, jakich wierni doznawali w przeszłości przez wstawiennictwo Matki Bożej Pocieszenia, jak też licznych wotów składanych Matce Bożej w podzięce za te łaski, podjęte zostały starania o koronację cudownego obrazu papieskimi diademami. Na przełomie lat 1951 / 52 prof. Torwirt z Torunia dokonał renowacji cudownego obrazu w pracowni konserwatorskiej, a ks. proboszcz Józef Prorok przygotował wymaganą dokumentację. Starania te uwieńczone zostały sukcesem. Uroczysta koronacja obrazu miała miejsce w dniu 1 września 1974 roku. Głównymi koronatorami obrazu byli: Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński, arcybiskup poznański Antoni Baraniak oraz miejscowy biskup włocławski Jan Zaręba. W uroczystości tej wzięli udział także inni biskupi, licznie zgromadzone duchowieństwo oraz wierni w liczbie około 50 tysięcy osób.

Maryjo Pocieszycielko Strapionych – wypraszaj nadal swoim dzieciom, pielgrzymującym do niebieskiej ojczyzny, liczne łaski, opiekuj się nimi, broń od wszelkiego zła i zagrożeń, pocieszaj w strapieniach i doprowadź do swojego Syna Jezusa, Źródła prawdziwego życia, radości i szczęścia.

Parafia Matki Bożej Pocieszenia Kawnice 4; 62-590 Golina

Numery kont bankowych:
BGŻ PNB PARIBAS:  25 1600 1462 1834 6984 4000 0001

Bank Spółdzielczy w Koninie: 83 8530 0000 0700 7000 2000 0010