Chrzest Święty

Sakrament chrztu jest jednym z sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia. Chrzest odpuszcza grzech pierworodny, wszystkie grzechy osobiste, również i kary za grzechy. Jednoczy chrzest z Chrystusem i pozwala uczestniczyć w życiu Kościoła, Trójcy św. i kapłaństwie Jezusa. Udziela cnót – wiary, nadziei i miłości oraz darów Ducha św. Każdy ochrzczony zostaje zanurzony w wodzie , zanurza się w śmierci Jezusa i wraz z Chrystusem powstaje jako „nowe stworzenie” wraz z Jego zmartwychwstaniem. Chrzest jest niezatartym duchowym znamieniem, powodującym to iż ochrzczony już na zawsze przynależy do Chrystusa

Formalności

  1. Odpis aktu urodzenia w USC.
  2. Dane rodziców: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, data ślubu kościelnego i telefon  kontaktowy.
  3. Dane rodziców chrzestnych: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania.
  4. Rodzice chrzestni muszą dostarczyć zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą być chrzestnymi.
  5. Do spisania aktu chrztu należy się zgłosić do kancelarii ze wszystkimi  dokumentami 3 tygodnie przed chrztem.

Parafia Matki Bożej Pocieszenia Kawnice 4; 62-590 Golina

Numery kont bankowych:
BGŻ PNB PARIBAS:  25 1600 1462 1834 6984 4000 0001

Bank Spółdzielczy w Koninie: 83 8530 0000 0700 7000 2000 0010