Śp. Stanisław Andrzejak – intencje

WYKAZ INTENCJI MSZALNYCH ZAMÓWIONYCH NA POGRZEBIE
śp. Stanisława Andrzejaka
w dniu 11 sierpnia 2020 r. w Kawnicach

1. 12.10.2020 r. godz. 18,00
Od Zosi Wrzesińskiej z rodziną
2. 19.10.2020 r. godz. 18,00
Od Zofii Ziarniak, Haliny Nowickiej i rodziny Stelmaszyków
3. 31.10.2020 r. godz. 18,00
Od syna Mirosława z rodziną
4. 09.11.2020 r. godz. 18,00
Od córki Katarzyny z rodziną
5. 18.11.2020 r. godz. 18,00
Od Ireny Kruckiej i rodziny Brylów
6. 27.11.2020 r. godz. 18,00
Od siostrzenicy Kamili z rodziną
7. 02.12.2020 r. godz. 7,00
Od Piotra z żoną i rodziną
8. 10.12.2020 r. godz. 7,00
Od Juliana Andrzejaka z rodziną
9. 18.12.2020 r. godz. 7,00
Od Anny i Józefa Szczecińskich z rodziną
10. 27.12.2020 r. godz. 8,00 Niedziela
Od chrześniaczki Teresy z Konina
11. 02.01.2021 r. godz. 7,30
Od kuzynki Ireny z rodziną
12. 11.01.2021 r. godz. 7,30
Od najbliższych sąsiadów
13. 24.01.2021 r. godz. 18,00 Niedziela
Od rodziny Wolnych
14. 02.02.2021 r. godz. 10,00 Gromniczna
Od rodziny Korczewskich
15. 11.02.2021 r. godz. 18,00
Od kolegów kierowców z byłego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie
16. 18.02.2021 r. godz. 7,30
Od Zakładu Pogrzebowego Dyderskich ze Starego Miasta
17. 25.02.2021 r. godz. 18,00
Od Krystyny i Wiesława Szczecińskich
18. 06.03.2021 r. godz. 18,00
Od chrześniaczki Beaty z rodziną
19. 13.03.2021 r. godz. 18,00
Od rodzin: Czechowskich i Jankowskich
20. 21.03.2021 r. godz. 10,00 Niedziela
Od Adaszaków i Działaków
21. 15.04.2021 r. godz. 18,00
Od rodzin Gutowskich i Zapałów
22. 22.04.2021 r. godz. 18,00
Od rodziny Borkowskich
23. 05.05.2021 r. godz. 18,00
Od kuzynki Joanny Trzuskolas z Tuliszkowa
24. 17.05.2021 r. godz. 18,00
Od rodzin Szymczaków i Konopielków
25. 02.06.2021 r. godz. 18,00
Od siostry Marii i rodziny Romanowskich z Zielonej Góry
26. 10.06.2021 r. godz. 18,00
Od Nowaków ze Śremu
27. 17.06.2021 r. godz. 18,00
Od uczestników pogrzebu