Małżeństwo

Dokumenty wymagane do udzielenia sakramentu Małżeństwa:

  • narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed planowanym zawarciem małżeństwa)
  • metryki chrztu (z datą do 3 miesięcy wstecz) i świadectwo bierzmowania,
  • dowody osobiste,
  • ostatnie świadectwo katechizacji ze szkoły ponadpodstawowej,
  • świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej,
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy narzeczeni chcą, aby ślub kościelny był jednocześnie ślubem konkordatowym) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny,
  • wdowcy przynoszą akt zgonu współmałżonka.

Sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonego lub narzeczonej.