Śp. Bogumiła Kurzawa – intencje

WYKAZ INTENCJI MSZALNYCH ZAMÓWIONYCH NA POGRZEBIE
śp. Bogumiły Kurzawy
w dniu 23 lutego 2021 r. w Kawnicach

1. 02.03.2021 r. godz. 7,30
Od uczestników pogrzebu
2. 09.03.2021 r. godz. 7,30
Od Elżbiety Mostowskiej z mężem i rodziną
3. 25.03.2021 r. godz. 7,30
Od Moniki Wrzosek z mężem i dziećmi
4. 15.04.2021 r. godz. 7,30
Od sąsiadów z ul. Kwiatowej
5. 23.04.2021 r. godz. 7,30
Od Róży Żywego Różańca pw. M.B. Pocieszenia
6. 01.05.2021 r. godz. 7,30
Od Syna Andrzeja z żoną
7. 11.05.2021 r. godz. 7,30
Od wnucząt: Michała, Joanny, Darii i prawnuka Filipa
8. 22.05.2021 r. godz. 7,30
Od Olejniczaków z Królikowa
9. 03.06.2021 r. godz. 8,00 Boże Ciało
Od córki Hani
10. 09.06.2021 r. godz. 7,30
Od wnuka Tomasza z żoną
11. 18.06.2021 r. godz. 7,30
Od koleżanki Marii Jaśkowiak
12. 26.06.2021 r. godz. 7,30
Od kuzynki Natalii Wieczorkowskiej z rodziną
13. 12.07.2021 r. godz. 7,30
Od koleżanek Steni z pracy
14. 21.07.2021 r. godz. 7,30
Od Renaty Nowakowskiej z rodziną
15. 30.07.2021 r. godz. 7,30
Od rodziny Urbaniaków z Adamowa
16. 12.08.2021 r. godz. 7,30
Od Zofii Łąt z rodziną z Adamowa
17. 26.08.2021 r. godz. 7,30
Od Marii Pietrucha z córką Agnieszką oraz od Grabowskiej z córką, mężem i rodziną z Poznania
18. 07.09.2021 r. godz. 18,00
Od Sylwestra Stasińskiego z rodziną
19. 16.09.2021 r. godz. 18,00
Od rodzin: Jackowskich i Leśniewskich
20. 01.10.2021 r. godz. 18,00
Od chrześniaczki z rodziną
21. 13.10.2021 r. godz. 18,00
Od bratanicy Reni z rodziną
22. 25.10.2021 r. godz. 18,00
Od Władysławy(f) Michalak z rodziną
23. 02.11.2021 r. godz. 18,00
Od rodziny Laskowskich
24. 16.11.2021 r. godz. 18,00
Od Jadwigi Kubiak i rodziny Słomków
25. 23.11.2021 r. godz. 18,00
Od Wiesławy Sobierajskiej z rodziną
26. 02.12.2021 r. godz. 18,00
Od Marii i Antoniego Biadaczów
27. 11.12.2021 r. godz. 18,00
Od sąsiadów Wasiaków i Kujawów