„Pieśnią i sercem witamy znów Ciebie,
Matko Kawnicka, wzorze cnót.
Wspieraj czcicieli swych w każdej potrzebie,
Od klęsk i nieszczęść chroń nasz lud.

Prowadź za rekę przez życie szare,
Na straży ognisk domowych stój.
Umacniaj miłość, nadzieję i wiarę
I łask nam oproś obfity zdrój.”