Archiwum kategorii: Kawnice/Bielawy

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 31.05.2020 r

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
IX tydzień zwykły Rok A II 31 maja 2020 r.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, którą dziś przeżywamy nazywamy także Dniem Pięćdziesiątnicy, a w ludowej tradycji polskiej Zielonymi Świątkami. Kościół modli się, aby: „Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”. On umacnia to co słabe, prostuje błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławiony pokój. Otwierajmy się, jak uczniowie zgromadzeni wokół Maryi w Wieczerniku, na dary Ducha Świętego i dawajmy świadectwo naszej wiary.

Niedzielą dzisiejszą kończy się w liturgii Okres Wielkanocny, ale czas spowiedzi wielkanocnej trwa do następnej niedzieli Trójcy Przenajświętszej. Zachęcamy wszystkich do skorzystania z sakramentu miłosierdzia, aby wypełnić przykazanie Kościoła i pojednać się z Bogiem i bliźnimi….

Jutro w drugi dzień Zielonych Świąt, Kościół obchodzić będzie święto NMP Matki Kościoła. Święto to podkreśla rolę, jaką Maryja pełni w historii zbawienia i w Kościele. Zapraszamy do licznego udziału we mszy św.

Nabożeństwa czerwcowe z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, odprawiać będziemy w środy, piątki i niedziele o godzinie 17,30 w pozostałe dni tygodnia, odmawiać będziemy litanię do Serca Pana Jezusa po mszy św. wieczornej. W Bielawach w niedziele i środy po mszy św.

W pierwszą sobotę miesiąca 6 czerwca zapraszamy na szóste już nabożeństwo odprawiane w ramach nowenny do NMP, poprzez którą wraz z całą naszą Archidiecezją przygotowujemy się do peregrynacji cudownego obrazu Maryi. Nabożeństwo rozpocznie się o godzinie 20,15 i zakończy Apelem Jasnogórskim ok. godziny 21,00. Niech ta maryjna modlitwa zgromadzi nas jak najliczniej u stóp kawnickiej Pani.

Rektor Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie informuje, że dnia 8 czerwca br. rozpoczyna się nowy nabór do naszego Seminarium, w którym formują się przyszli kapłani. Niezbędne informacje można uzyskać na stronach internetowych lub bezpośrednio u własnego duszpasterza. W modlitwie indywidualnej i wspólnotowej pamiętajmy o ludziach młodych, którzy w tym czasie dokonują życiowych wyborów i rozeznają drogę powołania. Wytrwale prośmy o dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych oraz o świętość życia dla kapłanów.

INTENCJE MSZALNE

W minionym tygodniu odeszła do Pana:
1. + Helena Głowacka lat 95, zam. w Koninie
W zakrystii można odebrać rozkład intencji mszalnych zamówionych na pogrzebie śp. Heleny. Są one także dostępne na stronie internetowej parafii w zakładce intencje mszalne/pogrzeby. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Modlitwa w intencji solenizantów, jubilatów tygodnia i dobrodziejów naszego Sanktuarium.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 24.05.2020 r.

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
VII NIEDZIELE WIELKANOCNA 24 maja 2020 r.

Ze względu na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego i przypadającą dziś niedzielę, Uroczystość NMP Wspomożycielki Wiernych, głównej patronki Zgromadzenia Salezjańskiego, przeniesiona została w liturgii na poniedziałek 25 maja. Zapraszamy tego dnia do licznego udziału w Eucharystii i nabożeństwie majowym.

Od piątku przed Uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego do soboty przed Zesła¬niem Ducha Świętego włącznie, modlimy się nowenną do Ducha Świętego. Celem nowenny jest: przygotowa¬nie na przyjście Ducha Świętego, przygotowanie do modlitwy błagalnej o łaski dla Kościoła, zwłaszcza o dar jedności, a także o to, aby wszyscy „poznali jedynego, prawdziwego Boga oraz… Je¬zusa Chrystusa” (J 17,3),

Klub Honorowych Dawców Krwi – PCK przy Parafii M.B. Pocieszenia zawiadamia, że dzisiaj w godzinach 9,00 – 12,00 w sali OSP w Kawnicach, można będzie oddać krew. Chętnych zapraszamy z Dowodem Osobistym. Organizatorzy zapewniają, że zachowane będą wszelkie środki ostrożności związane z bezpieczeństwem epidemicznym. Wszystkich obowiązują maseczki ochronne.

We wtorek 26 maja obchodzić będziemy Dzień Matki. Naszym ziemskim Matkom jesteśmy winni wdzięczność za życie, wychowanie i wszelki trud. Jest to pragnienie serca, a także wypełnienie czwartego przykazania Bożego: „Czcij Ojca swego i Matkę swoją”. Niech tego dnia nie zabraknie kwiatów, laurek, ciepłych życzeń i gestów, a jeśli potrzeba, słów pojednania i przebaczenia. Zmarłym ofiarujmy modlitwę, zamówioną mszę świętą.

INTENCJE MSZALNE

W minionym tygodniu odszedł do Pana:
1. + Hieronim Rudkowski lat 65, zam. w Kolnie
W zakrystii można odebrać rozkłady intencji mszalnych zamówionych na pogrzebie śp. Hieronima. Są one także dostępne na stronie internetowej parafii w zakładce intencje mszalne/pogrzeby. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Modlitwa w intencji solenizantów, jubilatów tygodnia i dobrodziejów naszego Sanktuarium.