Archiwum kategorii: pogrzeby

Intencje Mszy świętych zamówionych za śp. Wiesławę Andrzejak

WYKAZ INTENCJI MSZALNYCH ZAMÓWIONYCH NA POGRZEBIE
śp. Wiesławy Andrzejak
w dniu 19 lipca 2021 r. w Kawnicach

 1. 10.2021 r. godz. 7,30

Od Uczestników Pogrzebu

 1. 20.10.2021 r. godz. 7,30

Od Nowaków ze Śremu i Swarzędza

 1. 25.10.2021 r. godz. 7,30

Od kuzynki Heleny z Tuliszkowa z rodziną

 1. 2.11.2021 r. godz. 10,00

Od syna Mirosława z rodziną

 1. 09.11.2021 r. godz. 7,30

Od kuzynki Janiny z Tuliszkowa z rodziną

 1. 15.11.2021 r. godz. 7,30

Od syna Piotra z rodziną

 1. 29.11.2021 r. godz. 18,00

Od córki Katarzyny z rodziną

 1. 23.11.2021 r. godz. 7,30

Od Anny Nowak i chrześniaczki Renaty z rodziną

 1. 03.12.2021 r. godz. 18,00

Od Ireny Kruckiej i Aleksandry Bryl z rodziną

 1. 13.12.2021 r. godz. 18,00

Od Juliana Andrzejaka z rodziną

 1. 22.12.2021 r. godz. 7,30

Od Ireny Knycpel z rodziną

 1. 27.12.2021 r. godz. 7,30

Od chrześniaczki Joli z rodziną

 1. 19.12.2021 r. godz. 18,00 N

Od Jerzego Andrzejaka z rodziną

 1. 25.01.2022 r. godz. 18,00

Od rodziny Wrzosków i Antczaków

 1. 31.01.2022 r. godz. 7,30

Od bratanicy Kamili z rodziną

 1. 16. 02.2022 r. godz. 8,00 N

Od bratowej Marianny z Zielonej Góry z rodziną

 1. 22.02.2022 r. godz. 18,00

Od chrześniaczki Małgorzaty z rodziną i rodz. Jankowskich

 1. 23.02.2022 r. godz. 7,30

Od Zakładu Pogrzebowego Dyderskich ze Starego Miasta

 1. 06.03.2022 r. godz. 18,00 N

Od sąsiadów z ul. Szeligowskiego z Konina

20.14.03.2022 r. godz. 7,30

Od Krystyny i i Wiesława Wojciechowskich

 

 1. 25.03.2022 r. godz. 18,00

Od rodziny Szymczaków Konopielków

 1. 30.03.2022 r. godz. 7,30

Od rodz. Gutowskich i Zapałów

 1. 08.04.2022 r. godz. 18,00

Od chrześniaczki Teresy z rodziną

 1. 24. 04.2022r. godz. 7,30

Od Adaszaków i Działaków

 1. 28.04.2022 r. 18,00

Od Renaty Szopy z rodziną

 1. 26. 05.2022 r. godz. 18,00

Od Migaczów i Tyborów

 1. 22.05.2022 r. 10,00 N

Od bratowej Haliny

 1. 06.06.2022 r. godz. 18,00

Od Anny i Józefa Szczecińskich z rodziną

Intencje Mszy świętych za śp. Antoniego Daszkiewicza

WYKAZ INTENCJI MSZALNYCH ZAMÓWIONYCH NA POGRZEBIE
śp. Antoni Daszkiewicz
w dniu 21 lipca 2021 r. w Kawnicach

 1. 10.2021 r. godz. 7,30

Od Uczestników Pogrzebu

 1. 19.10.2021 r. godz. 7,30

Od syna Jarosława z rodziną

 1. 27.10.2021 r. godz. 7,30

Od od syna Eugeniusza z synem Adrianem

 1. 05.11.2021 r. godz. 7,30

Od córki Wandy z rodziną i synem Jana

 1. 25.11.2021 r. godz. 18,00córki Wandy

Od córki Renaty z rodziną

 1. 02.12.2021 r. godz. 18,00

Od rodziny Patrzykątów, Leśniaków i Borowskich

 1. 28.12.2021 r. godz. 7,30

Od Zakładu Pogrzebowego Wojdyńskich z Obsługą z Goliny

 1. 15.12.2021 r. godz. 18.00

Od rodziny Jakubowiczów i Żarkowskich

 1. 22.01.2022 r. godz. 18,00

Od Zdzisławy Kordylewskiej z rodziną

 1. 03.02.2022 r. godz. 18,00

Od wnuczki Elizy i Michała

 1. 13.02.2022 r. godz. 18.00

Od rodziny Młodożeńców i Paszków

 1. 19.02.2022 r. godz. 18,00

Od Klary Czerniejewskiej z rodziną

 1. 04.03.2022 r. godz. 18,00

Od Barbary i Ryszarda Żerkowskich z rodziną