Archiwum kategorii: Intencje mszalne

Śp. Bogumiła Kurzawa – intencje

WYKAZ INTENCJI MSZALNYCH ZAMÓWIONYCH NA POGRZEBIE
śp. Bogumiły Kurzawy
w dniu 23 lutego 2021 r. w Kawnicach

1. 02.03.2021 r. godz. 7,30
Od uczestników pogrzebu
2. 09.03.2021 r. godz. 7,30
Od Elżbiety Mostowskiej z mężem i rodziną
3. 25.03.2021 r. godz. 7,30
Od Moniki Wrzosek z mężem i dziećmi
4. 15.04.2021 r. godz. 7,30
Od sąsiadów z ul. Kwiatowej
5. 23.04.2021 r. godz. 7,30
Od Róży Żywego Różańca pw. M.B. Pocieszenia
6. 01.05.2021 r. godz. 7,30
Od Syna Andrzeja z żoną
7. 11.05.2021 r. godz. 7,30
Od wnucząt: Michała, Joanny, Darii i prawnuka Filipa
8. 22.05.2021 r. godz. 7,30
Od Olejniczaków z Królikowa
9. 03.06.2021 r. godz. 8,00 Boże Ciało
Od córki Hani
10. 09.06.2021 r. godz. 7,30
Od wnuka Tomasza z żoną
11. 18.06.2021 r. godz. 7,30
Od koleżanki Marii Jaśkowiak
12. 26.06.2021 r. godz. 7,30
Od kuzynki Natalii Wieczorkowskiej z rodziną
13. 12.07.2021 r. godz. 7,30
Od koleżanek Steni z pracy
14. 21.07.2021 r. godz. 7,30
Od Renaty Nowakowskiej z rodziną
15. 30.07.2021 r. godz. 7,30
Od rodziny Urbaniaków z Adamowa
16. 12.08.2021 r. godz. 7,30
Od Zofii Łąt z rodziną z Adamowa
17. 26.08.2021 r. godz. 7,30
Od Marii Pietrucha z córką Agnieszką oraz od Grabowskiej z córką, mężem i rodziną z Poznania
18. 07.09.2021 r. godz. 18,00
Od Sylwestra Stasińskiego z rodziną
19. 16.09.2021 r. godz. 18,00
Od rodzin: Jackowskich i Leśniewskich
20. 01.10.2021 r. godz. 18,00
Od chrześniaczki z rodziną
21. 13.10.2021 r. godz. 18,00
Od bratanicy Reni z rodziną
22. 25.10.2021 r. godz. 18,00
Od Władysławy(f) Michalak z rodziną
23. 02.11.2021 r. godz. 18,00
Od rodziny Laskowskich
24. 16.11.2021 r. godz. 18,00
Od Jadwigi Kubiak i rodziny Słomków
25. 23.11.2021 r. godz. 18,00
Od Wiesławy Sobierajskiej z rodziną
26. 02.12.2021 r. godz. 18,00
Od Marii i Antoniego Biadaczów
27. 11.12.2021 r. godz. 18,00
Od sąsiadów Wasiaków i Kujawów

INTENCJE MSZALNE 21.02 – 28.02.2021 r.

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 21.02.2021 r.
8,00
1. + ANDRZEJ GLAPA (greg. 28)
2. + EDWARD i HELENA NIEDZIELSCY od córki
10,00
1. + MARTA I EDMUNT GRABIA od dzieci i wnuków
11,00 – Bielawy
1. + STANISŁAW, FRANCISZEK, WIKTORIA ŚRUTOWSCY
12,00
1. ZA PARAFIAN
18,00
1. + STANISŁAW GŁOWACKI od córki Żanety z mężem i córką
2. + ZENON GŁOWACKI 7 r. śm. i zmarli z rodziny GŁOWACKICH
PONIEDZIAŁEK – 22.02.2021 r.
7,30
1. + ANDRZEJ GLAPA (greg. 29)
2. + PAWEL FURMANIAK od sąsiadów Wróbli i Szczypiorskich
3. + JADWIGA DYBCZAK od chrześniaczki Edyty z mężem i dziećmi
18,00
1. + KAZIMIERZ WĘCŁAWIAK od Jana Kopczyńskiego
2. + HELENA GŁOWACKA od chrześniaczki Eli Dudicz z rodziną
3. + JAN KWITOWSKI od wnuka Adriana z rodziną
WTOREK – 23.02.2021 r.
7,30
1. + SABINA KUBIAK od rodziny Sobczaków
2. + ANDRZEJ GLAPA (greg. 30)
3. + MIROSŁAWA(f) KWIATKOWSKA od syna Pawła Kwiatkowskiego
18,00
1. + TELESFOR KUZNOWICZ od pracowników tartaku w Kolnie
2. + HENRYKA(f) JUŚKIEWICZ od córki Małgorzaty z rodziną
3. + JAN KWITOWSKI od pracowników firmy NEXOTECH strefy Wrocław
ŚRODA – 24.02.2021 r.
7,30
1. + ANDRZEJ GLAPA od Róży Żywego Różańca pw. Miłosierdzia Bożego
2. + MARIA NOWAK od brata Marka z żoną i rodziną
17,00 – Bielawy
1. + Dziękczynno błagalna dla Karoliny o dary Ducha Świętego i łaskę zdrowia
18,00
1. + CZESŁAW GARBARCZYK od kuzynki Anny Kujawińskiej z rodziną
2. + RYSZARD ANKLEWICZ od Teresy i Zygmunta Cieplińskich z Sewerynem i Martą
3. + KAROL CHOJNACKI od Wandy Chojnackiej z rodziną
CZWARTEK – 25.02.2021 r.
7,30
1. + ELŻBIETA RATAJCZYK od uczestników pogrzebu
2. + HALINA i JAN WOŹNIAK od Anny, Grzegorza i Stanisława z rodzinami
3. + PIOTR SIWKO od uczestników pogrzebu
18,00
1. + STANISŁAW ANDRZEJAK od Krystyny i Wiesława Szczecińskich
2. + JÓZEF SAMULSKI 18 r. śm. i MARIANNA SAMULSKA
3. + JADWIGA TOMICZEK od córki Oli z mężem Zbyszkiem
PIĄTEK – 26.02.2021 r.
7,30
1. + JÓZEFA(f) HYŻY od siostry Czesławy
2. + JERZY KRUCKI od Agnieszki z rodziną
18,00
1. + STANISŁAW GŁOWACKI od córki Magdaleny z mężem i córką
2. + REGINA CZERNIEJEWSKA od syna Marka z żoną
3. + ZOFIA KACPRZAK od pracowników ABC
SOBOTA – 27.03.2021 r.
7,30
1. + KRYSTYNA FRĄTCZAK – SENDECKA od wnuka Jacka z żoną
2. + GRZEGORZ MALANT od Marianny Hyżej
3. + JADWIGA DYBCZAK od rodzin: Rybickich i Kowalskich
18,00
1. + CZESŁAW KAŹMIEROWSKICH od Kazimierza Przybylskiego z rodziną
2. + JAN KWITOWSKI od Wawrzyniaków z Pokoi i Kraśnicy Kolonii
3. + PAWEŁ FURMANIAK od Grażyny Mrozińskiej i Aleksandry Samulskiej z rodzinami
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 28.02.2021 r.
8,00
1. + URSZULA JACKOWSKA od Wandy Sparażyńskiej z rodziną
2. + FELIKSA(f) MACIEJEWSKA 15 r. śm. i JAN MACIEJEWSKI
10,00
1. + JÓZEF BRYL 13 r. śm. i KACPER BRYL
11,00 – Bielawy
1. + STANISŁAW i KATARZYNA ŚRUTOWSCY
12,00
1. + BRONISŁAWA(f) GARBARCZYK od rodziny Gólczyńskich
18,00
1. + BARBARA IGNACZAK od sąsiadów Marciniaków z dziećmi
2. O ZDROWIE DLA BŁAŻEJA