Archiwa kategorii: Kawnice/Bielawy

7 – 13 marca 2016 r.

07. 03 – poniedziałek
7.30
1. + JANINA ŁAPIGROSZ od Heleny z dziećmi
2. + ANNA WYDRA od rodziny Robaszkiewiczów
3. + JERZY KUZNOWICZ od rodziny Hańczewskich
18.00
+ JERZY MOTYLEWSKI od Sławka zrodziną

08.03 – wtorek
7.30
1. + JAN STEFANIAK od Andrzeja Sucharskiego z rodziną z Parafii Złoczew
2. + ELŻBIETA PRZYBYLSKA od Stanisława Kowalskiego
3. Ryszard Kordylewski od rodziny Jurzyków z Konina
18.00
1. + MARIA MAJEWSKA od rodziny Walkowiaków
2. + RYSZARD ANTKOWIAK od córki Marioli z rodziną
3. + ANIELA PODLESIŃSKA od syna Jana z rodziną
4. + WŁADYSŁAW WOJACZYK od żony Elżbiety
5. + ZOFIA BEKKER od wnuczki Lilianny
6. + SABINA KUBIAK od córki Basi z mężem i córkami

09.03 – środa
7.30
1. + HEINRICH BIENEN od Marioli Stawickiej z rodziną
2. + TERESA WOŹNIAK od sąsiadów Kędzierskich z dziećmi
18.00
1. + HELENA NOWACZYK od chrześniaka Józefa z rodziną
2. + MARIA SZCZEPANIAK od teściowej Kazimiery Szczepaniak
3. + ROZALIA RYBICKA od wnuka Tomasza z żoną Katarzyną oraz od prawnucząt: Antoniny, Zuzanny i Wojciecha

10.03 – czwartek
7.30
1. + JÓZEF ZASTAWA od sąsiadów z ulicy Kwiatowej
2. + IZYDOR SZCZEPANIAK od Wojciecha Kościucha z rodziną
18.00
1. + MARIUSZ MIODUSKI od mamy Reginy
2. + KAZIMIERZ MARTYNOWICZ w 29. rocznicę śmierci
3. + JERZY KUZNOWICZ od mamy

11.03 – piątek
7.30
1. + MARIA MAJEWSKA od Żywego Różańca – Róży NMP Matki Kościoła
2. + JANINA ŁAPIGROSZ od sąsiadów Bartczaków
18.00
1. + JERZY MOTYLEWSKI od Piotra z rodziną
2. + ANNA WYDRA od córki Barbary z rodziną

12.03 – sobota
7.30
1. + JAN STEFANIAK od Kazimiery Wiatrowskiej z dziećmi i ich rodzinami
2. + ROZALIA RYBICKA od sąsiadów Sucharskich
18.00
1. + ELŻBIETA PRZYBYLSKA od kuzynki Zofii z Rumina
2. + HELENA NOWACZYK od chrześniaczki Mirosławy z mężem i córką
3. + TERESA WOŹNIAK od syna z żoną

13.03 – V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – REKOLEKCJE
8.00
1. + ZMARLI Z RODZIN: WITKOWSKICH, CZUBÓW, RUSINÓW I KOBYLASÓW
2. + GRZEGORZ LESZCZYŃSKI z okazji imienin
10.00
+ ANTONI I JOANNA WIECZOREK; + LEON I MARIA ŻEROMSCY
12.00
W intencji Parafian
18.00
1. + ANNA PRZYBYLSKA w 4. rocznicę śmierci
2. + DANUTA I KRZYSZTOF FILIPIAK; + JÓZEF CZERNIEWSKI I WOJCIECH KOŁODZIEJCZAK w 25. rocznicę śmierci

29 lutego – 6 marca 2016 r.

29. 02 – poniedziałek
7.30
1. + HEINRICH BIENEN od sąsiadów Witkowskich
2. + ANNA WYDRA od rodziny Kapuścińskich
3. + JERZY KUZNOWICZ od Naszkowskich z rodziną
18.00
+ MARIA SZCZEPANIAK od kuzyna Piotra z rodziną

01.03 – wtorek
7.30
1. + JAN STEFANIAK od Wiatrowskich z rodziną
2. + TERESA WOŹNIAK od rodziny Łukomskich z Nowego Dworu
18.00
1. + HELENA WOŹNICKA od chrześniaczki Maryli Ukraińskiej z rodziną
2. + ELŻBIETA PRZYBYLSKA od chrześniaczki Doroty z rodziną
3. + MARIA MAJEWSKA od Teresy i Mariana Brylów
4. + RYSZARD ANTKOWIAK od żony Stefanii
5. + ANIELA PODLESIŃSKA od córek: Marii i Zofii oraz syna Zdzisława
6. + WŁADYSŁAW WOJACZYK od szwagra Andrzeja Witasika z żoną i synem
7. + ZOFIA BEKKER od córki Marioli
8. + SABINA KUBIAK od córki Lilli

02.03 – środa
7.30
1. + JÓZEF ZASTAWA od Zofii Ziarniak z rodziną z Kawnic
2. + ROZALIA RYBICKA od Mirosława i Leszka Osowskich
3. + STANISŁAW i WACŁAWA (f) MODELSCY w rocznicę śmierci
18.00
1. + HELENA HYŻA
2. + MARIA SZCZEPANIAK od szwagra Stefana z żoną
3. + JERZY MOTYLEWSKI od Pawła z rodziną

03.03 – czwartek – I czwartek miesiąca
7.30
1. + ANNA WYDRA od rodziny Pawlaczyków i Zawrockich
2. + JERZY KUZNOWICZ od Marii i Michała Kuznowiczów z rodziną
18.00
1. W intencji powołań do życia kapłańskiego i zakonnego dla młodzieży z naszej parafii oraz o Boże błogosławieństwo dla ministrantów i ich rodzin
2. + BARBARA NIEDŹWIEDŹ od córki z synem oraz chrześniaczki z synem Zbyszkiem
3. + HELENA NOWACZYK od wnuka Grzegorza z rodziną

04.03 – piątek – św. Kazimierza – I piątek miesiąca
7.30
1. + MARIA MAJEWSKA od Agnieszki i Przemka Waleriańczyków z Osieczy
2. + ANDRZEJ I KATARZYNA GOTOWAŁ od kuzyna Stanisława z żoną
18.00
1. + HEINRICH BIENEN od Jolanty Zientec z mężem i rodziną
2. + MARIUSZ MIODUSKI od siostry Marzeny z mężem i synem

05.03 – sobota – I sobota miesiąca
7.30
1. + JAN STEFANIAK od Jana Ptaka z rodziną
2. + ROZALIA RYBICKA od rodzin: Cybulskich i Augustyniaków
3. + TERESA WOŹNIAK od rodziny Roszaków
18.00
+ ELŻBIETA PRZYBYLSKA od kuzynki Urszuli z mężem i synem

06.03 – IV Niedziela WIELKIEGO POSTU
8.00
1. + ALINA, ZYGMUNT I KAZIMIERZ ZIĘTARSCY ORAZ ZMARLI Z RODZIN: ŚWIĄTKÓW I ZIĘTARSKICH
2. + KAZIMIERZ MAJCHROWICZ od żony z dziećmi
10.00
Intencja Żywego Różańca – Róża NMP Królowej Pokoju
12.00
W intencji Parafian
18.00
1. + KAZIMIERZ I WOJCIECH RATAJCZYK
2. + SYLWESTER I MARIANNA SUCHARSCY