Archiwum kategorii: Sakramenty

Pogrzeb

Wymagane dokumenty:

 • akt zgonu,
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu – wystawia je kapelan szpitala,
 • zgoda własnej parafii, jeśli pogrzeb odbywa się na terenie naszej parafii,
 • karta zgonu konieczna do pochowania na cmentarzu parafialnym,
 • obowiązuje tzw. „pokładne” za miejsce na cmentarzu parafialnym.

Małżeństwo

Dokumenty wymagane do udzielenia sakramentu Małżeństwa:

 • narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed planowanym zawarciem małżeństwa)
 • metryki chrztu (z datą do 3 miesięcy wstecz) i świadectwo bierzmowania,
 • dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji ze szkoły ponadpodstawowej,
 • świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy narzeczeni chcą, aby ślub kościelny był jednocześnie ślubem konkordatowym) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny,
 • wdowcy przynoszą akt zgonu współmałżonka.

Sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonego lub narzeczonej.