Archiwa kategorii: Parafia

Historia Parafii

Kroniki historyczne odnotowują, że Kawnice istniały już w XII wiekui tutejsza ludność miała też własny kościół. Brak jednak w zródłach historycznych bliższych informacji, kto go zbudował. Akta wizytacjipasterskiej wspominają o drugim kościele, wybudowanym w roku1480, który przetrwał do roku 1519, kiedy to w czasie wojny spłonąłw pożarze. Parafia w Kawnicach erygowana została na przełomieXIV i XV wieku, a kościół poświęcony został czci Wszystkich Świętych.Trzeci kościół został wybudowany w 1521 roku z drewna modrze-wiowego przez dziedzica dóbr Kawnickich, Gorzewskiego.Pod koniec XVI wieku – Hieronim Gorzewski przekazuje kościół na zbórluterański. Po jego śmierci syn Stanisław Gorzewski przywraca kościółkatolikom. W 1628 roku dziedzic, Stanisław Gorzewski z księdzemproboszczem ufundowali obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem i umieściligo w kościele parafialnym. Obraz wkrótce zasłynął łaskami,co spowodowało napływ pielgrzymów oraz wzrost ilości wotów,które pielgrzymi składali Matce Bożej w podzięce za otrzymane łaski.Na tej podstawie Władze Kościoła w 1640 roku określiły ten obrazjako cudowny i łaskami słynący.Kolejny, czwarty kościół, również z drewna, wystawił dziedzicOtto Maksymilian Trąbczyński w 1779 roku.Dotychczasowy tytuł kościoła ku czci Wszystkich Świętych zmienionona cześć Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych.W 1778 roku Papież Pius VI ustanowił główny odpust w parafiina cześć Matki Bożej, wyznaczając jego obchód na najbliższąniedzielę po liturgicznym wspomnieniu św. Augustyna,tzn. po 28 sierpnia. Data głównego odpustu w Kawnicachjest więc ruchoma, ponieważ ta niedziela wypada na przełomiesierpnia i września.

Od 18 czerwca 1981 roku stróżami cudownego obrazu Matki Bożej Kawnickiejsą Księża Salezjanie, którym biskup włocławski powierzył troskę o sanktuarium.W tym okresie czasu Księża Salezjanie zatroszczyli się o trzy nowe dzwonyoraz nowe stacje Drogi Krzyżowej, postawione na placu koronacyjnym obok kościoła.Ufundowano witraże w oknach kościoła parafialnego oraz pięć nowych żyrandoli,oświetlających wnętrze kościoła. Na frontowej ścianie wieży kościołaumieszczona została mozaika obrazu Matki Bożej Pocieszenia,wzorowana na obrazie Matki Bożej z sanktuarium turyńskiego.W 1998 roku tutejsze sanktuarium obchodziło jubileusz 370- lecia obecności obrazu,a w 1999 roku jubileusz 25-lecia koronacji tegoż obrazu.Przed uroczystością jubileuszu 25-lecia koronacji, dach kościołai częściowo wieży, pokryte zostały blachą miedzianą, a wnętrze kościoła wymalowane.1 lipca 2001 roku parafia tutejsza i sanktuarium przeżyły kolejną rocznicę – 50 – lecie konsekracji obecnego kościoła.Nasza niebieska Matka, Pocieszycielka Strapionych, czczona w tutejszym sanktuariumod prawie 4 stuleci, zasługuje nie tylko na należną cześć, miłość i wdzięczność,ale także na ustawiczną troskę o piękno tego domu Bożego, w którym dajenamacalne dowody swojej obecności.Sam obraz malowany jest farbami olejnymi na płótnie o wymiarach 103 x 132 cmZastosowana technika wskazuje na okres powstania obrazu na przełomie XVI i XVII w.Jest to typ obrazu bizantyjskiego.Tytuł obrazu kawnickiego związany jest z działalnościąArcybractwa Matki Bożej Pocieszenia, któremu początek w Kawnicachdali augustianie w 1778 r. Dla potrzeb bractwa w jego działalności adaptowano zawsze jakiś ołtarz lub kaplicę, a obraz Matki Bożej Pocieszeniabył patronalnym wizerunkiem bractwa.W Kawnicach tę rolę spełniał obraz Matki Bożej w głównym ołtarzu.Maryjo – Pocieszycielko Strapionych – wypraszaj nadal swoim dzieciom,pielgrzymującym do niebieskiej ojczyzny, liczne łaski, opiekuj się nimi,broń od wszelkiego zła i zagrożeń, pocieszaj w strapieniach i doprowadzdo swojego Syna – Jezusa – zródła prawdziwego życia, radości i szczęścia.

W dniu 10 lipca 1948 roku nowym proboszczem Kawnic został mianowanyks. Józef Prorok. W trzecim dniu jego pobytu, 13 lipca w godzinach wieczornychkościół parafialny spłonął w wyniku uderzenia pioruna. W ostatniej chwiliz płonącego ołtarza kilku strażaków uratowało cudowny obraz.Ksiądz proboszcz i parafianie stanęli wobec trudnego zadania zbudowanianowego kościoła. Trud ten jednak podjęli z miłości do Matki Bożej.Dzięki wielkiej gorliwości księdza proboszcza, jego przedsiębiorczości,pomysłowości oraz pomocy parafian budowę tego siódmego w historii Kawnickościoła ( i drugiego murowanego ) ukończono w ciągu trzech lat.1 lipca 1951 roku ks. biskup Franciszek Korszyński dokonał konsekracji tegokościoła, w którym cudowny obraz Matki Bożej doznaje należnej czci,zarówno od parafian, jak i od pielgrzymów, którzy chętnie nawiedzająto sanktuarium w ciągu całego roku.

Na podstawie rozlicznych łask, jakich wierni doznawali w przeszłościprzez wstawiennictwo Matki Bożej Pocieszenia, jak też licznych wotówskładanych Matce Bożej w podzięce za te łaski, podjęte zostały staraniao koronację cudownego obrazu papieskimi diademami.Na przełomie lat 1951 / 52 prof. Torwirt z Torunia dokonał renowacjicudownego obrazu w pracowni konserwatorskiej,a ks. proboszcz Józef Prorok przygotował wymaganą dokumentację.Starania te uwieńczone zostały sukcesem.Uroczysta koronacja obrazu miała miejsce w dniu 1 września 1974 roku.Głównymi koronatorami obrazu byli: Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński,arcybiskup poznański Antoni Baraniakoraz miejscowy biskup włocławski Jan Zaręba.W uroczystości tej wzięli udział także inni biskupi, licznie zgromadzoneduchowieństwo oraz wierni w liczbie około 50 tysięcy osób.