Archiwum kategorii: Rada Ekonomiczna

Parafialna Rada Ekonomiczna

Zadaniem Parafialnej Rady Ekonomicznej jest troska o dobra materialne, które umożliwiałyby Kościołowi realizację jego misji oraz wspieranie proboszcza w tym wszystkim, co dotyczy administracji dobrami parafialnymi: nieruchomościami, dobrami ruchomymi i rezerwami finansowymi.

Radę zwołuje proboszcz kilka razy w roku. Wyraża ona swoją opinię odnośnie podejmowanych inwestycji i troszczy się o zebranie środków płatniczych na ich realizację. Podpowiada sposoby ich pozyskania, takie jak: zbiórki domowe, składki w drugą niedzielę miesiąca, zbieranie ofiar indywidualnych, pozyskiwanie sponsorów itp.

Parafialna Rada Ekonomiczna w swoim działaniu kieruje się Statutem zatwierdzonym w dniu 8 grudnia 2000 r. przez ks. arcybiskupa Henryka Muszyńskiego.

Obecny skład Rady Duszpasterskiej Parafii Matki Bożej Pocieszenia został zatwierdzony przez ks. Arcybiskupa na okres sześciu lat od 2007 do 2013.

Skład osobowy Parafialnej Rady Ekonomicznej:

  1. Ks. Proboszcz – przewodniczący
  2. Witkowski Edward        Kraśnica
  3. Kacprowicz Tomasz        Kawnice
  4. Kuszyński Dariusz        Kawnice