Śp. Telesfor Kuznowicz – intencje

WYKAZ INTENCJI MSZALNYCH ZAMÓWIONYCH NA POGRZEBIE
śp. Telesfora Kuznowicza
w dniu 04 czerwca 2020 r. w Kawnicach
1.15.07.2020 r. godz. 18,00
Od syna Łukasza z rodziną
2. 20.07.2020 r. godz. 18.00
Od Małgorzaty i Piotra
3. 21.07.2020 r. godz. 18,00
Od brata Piotra z rodziną
4. 05.08.2020 r. godz. 18,00
Od siostry Jolanty z rodziną
5. 12.08.2020 r. godz. 7,30
Od chrześniaka Jakuba z rodziną
6. 22.08.2020 r. godz. 7,30
Od siostrzeńca Norberta z rodziną
7. 27.08.2020 r. godz. 18,00
Od szwagierki Aleksandry Kuznowicz
8. 02.09.2020 r. godz. 7,30
Od Darka Rachwalika i Grażyny Pruskiej z rodziną
9. 10.09.2020 r. godz. 7,30
Od chrześniaczki Iwony z rodziną
10. 19.09.2020 r. godz. 7,30
Od rodziny Rygułów
11. 29.09.2020 r. godz. 7,30
Od rodzin: Antkowiaków i Przybysławskich z Goliny
12. 08.10.2020 r. godz. 7,30
Od Doroty i Krzysztofa Nowakowskich
13. 19.10.2020 r. godz. 7,30
Od Janusza i Steni z rodziną
14. 28.10.2020 r. godz. 7,30
Od wuja Władysława Lenartowicza i rodziny Marszałkowskich
15. 06.11.2020 r. godz. 18,00
Od znajomych Marzeny i Piotra z dziećmi
16. 16.11.2020 r. godz. 18,00
Od sąsiadów Nowaków
17. 23.11.2020 r. godz. 7,30
Od uczestników pogrzebu
18. 01.12.2020 r. godz. 7,00
Od Huberta i Aleksandry Podlesińskich
19. 11.12.2020 r. godz. 18,00
Od Ireny Stefanowskiej z rodziną
20. 19.12.2020 r. godz. 18.00
Od Barbary Tober z mężem i dziećmi
21. 26.12.2020 r. godz. 18.00 (św. Szczepana)
Od Jarosława Zielińskiego z żoną i córką
22. 31.12.2020 r. godz. 18,00
Od Ireny Kruckiej i rodziny Andrzejaków
23. 04.01.2021 r. godz. 7,30
Od wnuczki Anity
24. 09.01.2021 r. godz. 7,30
Od Elżbiety Zapartej z rodziną
25. 15.01.2021 r. godz. 7,30
Od Zakładu Pogrzebowego Dyderskich ze Starego Miasta
26. 22.01.2021 r. godz. 7,30
Od chrześniaka Andrzeja Pruskiego z rodziną
27. 05.02.2021 r. godz. 18,00
Od Stanisławy Lenartowicz, rodzin: Sobczaków, Nowickich i Zbyszewskich
28. 14.02.2021 r. godz. 10,00 (niedziela)
Od Marzeny i Jacka Katulskich
29. 23.02.2021 r. godz. 18,00
Od pracowników Tartaku – Kolno
30. 06.03.2021 r. godz. 7,30
Od Kazimierza Olejnika z rodziną
31. 14.03.2021 r. godz. 8,00 (niedziela)
Od Zdzisława Robaka z rodziną
32. 22.03.2021 r. godz. 7,30
Od Andrzeja i Wiesława Bartczaków z rodzinami
33. 29.03.2021 r. godz. 7,30
Od Urszuli i Marka Rybickich
34. 07.04.2021 r. godz. 18,00
Od rodziny Piekarskich
35. 14.04.2021 r. godz. 18,00
Od rodziny Tomaszewskich
36. 23.04 r. godz. 18,00
Od rodziny Piątkowskich
37. 30.04.2021 r. godz. 18,00
Od rodzin: Dominiaków i Deruckich
38. 07.05.2021 r. godz. 18,00
Od rodziny Kuznowiczów z Mariantowa
39. 14.05.2021 r. godz. 18,00
Od Krzysztofa Kuznowicza z Wysokiego z rodziną i wnuczkami z Konina
40. 26.05.2021 r. godz. 18,00
Od Anny Szczerbińskiej z córkami z Dębicy i Zofii Nowak
41. 01.06.2021 r. godz. 18,00
Od koleżanek i kolegów Zakładu Sprzętowo Transportowego „Energoblok” z Konina
42. 08.06.2021 r. godz. 18,00
Od rodziny Bartczaków z Kolna
43. 16.06.2021 r. godz. 18,00
Od Firmy „Fredix” ze Starego Oleśca
44. 23.06.2021 r. godz. 18,00
Od sąsiadów Staszczaków
45. 30.06.2021 r. godz. 18,00
Od stowarzyszenia „Polder Golina”