Śp. Kazimierz Węcławiak – intencje

WYKAZ INTENCJI MSZALNYCH ZAMÓWIONYCH NA POGRZEBIE
śp. Kazimierza Węcławiaka
w dniu 15 maja 2020 r. w Kawnicach

1. 20.05.2020 r. godz. 7,30
Od córki Ewy z rodziną
2. 29.05.2020 r. godz. 7,30
Od dyrekcji, nauczycieli i pracowników SP w Kawnicach
3. 03.06.2020 r. godz. 7,30
Od dzieci kl. V b ze SP w Kawnicach i ich rodziców
4. 10.06.2020 r. godz. 7,30
Od Ani i Radka
5. 17.06.2020 r. godz. 7,30
Od rodzin: Słowińskich i Tyczkowskich
6. 03.07.2020 r. godz. 18,00
Od uczniów kl. V a ze SP w Kawnicach i ich rodziców
7. 10.07.2020 r. godz. 7,30
Od kolegi Jana z Kazimierza Biskupiego
8. 17.07.2020 r. godz. 18,00
Od Albina Kwiatkowskiego z rodziną
9. 27.07.2020 r. godz. 18,00
Od Członków Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Parafii M. B. Pocieszenia w Kawnicach
10. 03.08.2020 r. godz. 18,00
Od Darii i Emila Dobrowolskich
11. 10.08.2020 r. godz. 18,00
Od rodzin: Kusiołków i Baśkiewiczów
12. 18.08.2020 r. godz. 7,30
Od rodziny Wojciechowskich
13. 28.08.2020 r. godz. 7,30
Od uczestników pogrzebu
14. 09.09.2020 r. godz. 7,30
Od Piotra Modelskiego z Konina
15. 19.09.2020 r. godz. 7,30
Od Moniki i Przemysława Lewandowskich z dziećmi
16. 28.09.2020 r. godz. 7,30
Od Krzysztofa i Joanny Lewandowskich z synami
17. 07.10.2020 r. godz. 7,30
Od rodzeństwa z rodzinami
18. 14.10.2020 r. godz. 18,00
Od syna Adriana z żoną i córką
19. 23.10.2020 r. godz. 7,30
Od Agaty i Pawła Chojnackich z Żelazkowa
20. 03.11.2020 r. godz. 18,00
Od Jerzego Burzawy z rodziną
21. 09.11.2020 r. godz. 7,30
Od kolegów z firmy ADI – BUD
22. 18.11.2020 r. godz. 18,00
Od Justyny i Przemysława Dobrowolskich z Rosochy
23. 26.11.2020 r. godz. 7,30
Od Heleny Jankowiak z Rosochy
24. 01.12.2020 r. godz. 18,00
Od rodziny Brylów z Helenowa Pierwszego
25. 07.12.2020 r. godz. 7,00
Od Michała z Beatą i synem
26. 16.12.2020 r. godz. 18,00
Od Mirosławy i Tomasza Łężnych z dziećmi
27. 26.12.2020 r. godz. 10,00 (św. Szczepana)
Od sąsiadów Jolanty i Piotra Woźniaków
28. 03.01.2021 r. godz. 8,00 N
Od Janiny i Czesława Jankowskich z rodziną
29. 10.01.2021 r. godz. 18,00 N
Od szwagra Krzysztofa z rodziną
30. 16.01.2021 r. godz. 7,30
Od Krystiana Kopczyńskiego z rodziną
31. 25.01.2021 r. godz. 18,00
Od chrześniaczki Karoliny z Michałem
32. 03.02.2021 r. godz. 18,00
Od Waldemara Kopczyńskiego
33. 13.02.2021 r. godz. 18,00
Od teściowej Daromiły Kopczyńskiej
34. 22.02.2021 r. godz. 18,00
Od Jana Kopczyńskiego
35. 02.03.2021 r. godz. 18,00
Od rodziny Kuźmierskich
36. 08.03.2021 r. godz. 7,30
Od Zakładu Pogrzebowego Wojdyńskich z Goliny z obsługą