OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 03.05.2020 r.

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 03 maja 2020 r.

IV Niedziela Wielkanocna to Niedziela Dobrego Pasterza. Rozpoczyna ona w Kościele Światowy Tydzień Modlitw o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Na zakończenie tygodnia w niedzielę 10 maja zbierać będziemy ofiary pieniężne do puszek na Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie i Salezjańskie Wyższe Seminarium Duchowne w Lądzie nad Wartą.

Nabożeństwa majowe, na które serdecznie zapraszamy, odprawiane są w Kawnicach codziennie o godz. 17,30. W Bielawach w niedziele po mszy św. i w środy o godz. 16,30 , a w pozostałe dni powszednie o godz. 18,00. W miejscowościach, w których nie ma świątyń, śpiewajmy Litanię Loretańską i pieśni maryjne przy krzyżach i figurach. Niech polska tradycja maryjna, będzie zawsze żywa także w naszej parafii. Zachęcamy wszystkich, do licznego udziału w tej pięknej modlitwie Kościoła.

Uroczystość Pierwszej Komunii św. planowana jest w naszej parafii na niedzielę 27 września podczas mszy św. o godz. 12,00.

Osobom, które trudzą się przy sadzeniu kwiatów i pieleniu rabatek na terenie przykościelnym z serca dziękujemy. Niech Bóg przez wstawiennictwo Maryi Pocieszycielki obficie błogosławi.

Ofiary składane na tacę za tydzień w drugą niedzielę miesiąca, przeznaczone będą na prace remontowe prowadzone w naszym kościele. Ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.

Z rozporządzeń ks. Prymasa:

Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych z dniem 20 kwietnia 2020 r. liczba osób przebywających jednocześnie w kościele uzależniona jest od powierzchni kościoła, przeznaczonej na modlitwę, przy zastosowaniu przelicznika – 1 osoba/ 15 m2 . Należy przy tym pamiętać o zachowywaniu odstępu między wiernymi wynoszącego minimum 2 m. i nakładaniu maseczek ochronnych. (W naszym kościele 75 osób).

Ze względu na obecny stan epidemiczny, Ks. Prymas w Rozporządzeniu obowiązującym od dnia 19 marca 2020 r, napisał: zaleca się i zachęca się do przyjmowania Komunii Świętej na rękę (…). Trzeba nie tylko zachęcać do tego wiernych, ale ich usilnie o to prosić, wyjaśniając, że taka forma jest podyktowana miłością bliźnich i troską o ich zdrowie. Osoby, które mimo to będą pragnęły przyjąć Komunię Świętą do ust mogą to zrobić po zakończeniu jej rozdzielania wiernym na rękę. Kolejność zatem jest następująca – najpierw przyjmują Komunię Świętą wierni na rękę, a następnie wierni do ust. Jeśli obecny jest więcej niż jeden kapłan można również zastosować następujący schemat: jeden z kapłanów rozdziela Komunię Świętą na rękę, drugi do ust. Jak wynika z powyższego, nie wolno temu, który może przyjąć Komunię św. odmawiać jej udzielenia, tylko dlatego, że pragnie przyjąć ją do ust.

INTENCJE MSZALNE

W minionym tygodniu odeszła do Pana:
1. + Julianna Nowak lat 88, zam. w Kraśnicy
W zakrystii można odebrać rozkłady intencji mszalnych zamówionych na pogrzebie śp. Julianny. Są one także dostępne na stronie internetowej parafii w zakładce intencje mszalne/pogrzeby. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Modlitwa w intencji solenizantów, jubilatów tygodnia i dobrodziejów naszego Sanktuarium.