Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

duchowa adopcja życia poczętego

Drodzy, zachęcamy do włączenia się w tą inicjatywę. Każde życie jest darem. Deklarację można wypełnić w sposób tradycyjny, są dostępne w kościele na stolikach, bądź wypełniając poniższy formularz.