Śp Edward, Józef Michalak – intencje

WYKAZ INTENCJI MSZALNYCH ZAMÓWIONYCH NA POGRZEBIE
śp. Edwarda, Józefa Michalaka
w dniu 18 marca 2020 r. w Kawnicach

1. 24.03.2020 r. godz. 7,30
Od uczestników pogrzebu
2. 02.04.2020 r. godz. 7,30
Od dzieci z rodzinami i wnukami
3. 14.04.2020 r. godz. 7,30
Od Aliny Pyrz z rodziną z Węglewa
4. 23.04.2020 r. godz. 7,30
Od teściów Ciesielczyków z Kuchar Borowych
5. 01.05.2020 r. godz. 7,30
Od rodziny Woźniaków
6. 11.05.2020 r. godz. 18,00
Od sąsiadów Sucharskich
7. 20.05.2020 r. godz. 18,00
Od żony z dziećmi
8. 30.05.2020 r. godz. 7,30
Od firmy „Majerbud”
9. 04.06.2020 r. godz. 18,00
Od teściów Wrzosków z Kowalewka
10. 13.06.2020 r. godz. 7,30
Od szwagra Stanisława Perlińskiego z żoną Grażyną ze Sławska
11. 18.06.2020 r. godz. 18,00
Od teściowej Skibiszewskiej z synem
12. 26.06.2020 r. godz. 18,00
Od teściowej Janiny Perlińskiej i od Jana z rodziną
13. 17.07.2020 r. godz. 7,30
Od pracowników firmy „Konspol bis” – Słupca
14. 25.07.2020 r. godz. 7,30
Od członków Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej z Węglewskich Holendrów
15. 27.07.2020 r. godz. 18,00
Od rodziny Szymańskich
16. 13.08.2020 r. godz. 7,30
Od sąsiadów Olejników z rodziną
17. 22.08.2020 r. godz. 7.30
Od siostry Kazi z rodziną
18. 31.08.2020 r. godz. 18,00
Od chrześniaczki Agnieszki z rodziną
19. 11.09.2020 r. godz. 18,00
Od teściów Kozłowskich z Kramska z rodziną
20. 21.09.2020 r. godz. 18,00
Od rodziny Borowskich
21. 01.10.2020 r. godz. 18,00
Od Jana i Wandy Kaźmierczaków