OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 06.10.2019 r.

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 06 października 2019 r.

W październiku zapraszamy na nabożeństwa różańcowe, które w naszej parafii odprawiane są: w kościele parafialnym codziennie o godz. 17,30, a dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 16,30. W kościele filialnym w Bielawach w środy o godz. 16,30. Zachęcamy wszystkich, zwłaszcza matki różańcowe, do licznego udziału w tej pięknej modlitwie Kościoła. Przypominamy, że w niedziele i środy rozważamy tajemnice chwalebne, w poniedziałki i soboty radosne, we wtorki i piątki bolesne a w czwartki tajemnice światła.

W Głodowie, przez cztery niedziele października o godz. 15,00, odmawiamy różaniec przy krzyżu. Serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy.

Dziś sprzed kościoła w Kawnicach wyrusza autokarowa pielgrzymka do Częstochowy. Przypominamy, że wpisuje się ona w pielgrzymkę Archidiecezji Gnieźnieńskiej i jest pomyślana jako zaproszenie Matki Bożej do peregrynacji w kopii cudownego obrazu, która będzie miała miejsce w naszej Archidiecezji w latach 2020 i 2021. W naszej parafii, obraz Maryi gościć będziemy w dniach 15 – 16 czerwca 2021 r. Łączmy się duchowo w modlitwie różańcowej z przedstawicielami naszej wspólnoty parafialnej.

Ofiary pieniężne składane dzisiaj do puszek przeznaczone są na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Rektor uczelni dziękuje darczyńcom i życzy błogosławieństwa Boga.

Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na prace remontowe prowadzone w naszym kościele.

W przyszłą niedzielę w Polsce obchodzić będziemy XIX już Dzień Papieski: pod hasłem: „Wstańcie, chodźmy!”. Zanośmy Bogu dziękczynienie za wielkiego rodaka i starajmy się o kontynuację jego dzieła, które po części wyraża się w fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Idea fundacji narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski w 1999 r. Fundacja została powołana do życia w roku 2000 jako organizacja, której działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II, przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych i kulturalnych. Do głównych celów Fundacji należy zaangażowanie w rozwój kultury i nauki chrześcijańskiej oraz chrześcijańskich mediów w Polsce, upowszechnianie nauczania papieża Jana Pawła II oraz podnoszenie szans edukacyjnych młodzieży z małych miast i wsi. Młodzież, która dzięki fundacji otrzymuje szansę rozwoju, nazywana jest „żywym pomnikiem” Ojca św. Jana Pawła II. Na ten cel w niedzielę 13 października, przeprowadzona będzie zbiórka pieniężna do puszek.

13 października zapraszamy na nabożeństwo Fatimskie, które odprawione zostanie bezpośrednio po mszy świętej wieczornej o godz. 18,00. Tego dnia nie będzie nabożeństwa różańcowego o godz. 17,30.

W niedzielę 20 października o godz. 14,30 w kościele w Kawnicach odbędzie się koncert chórów, na który zapraszają: Ks. Proboszcz Janusz Tokarczyk – Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, Dom Kultury w Golinie i Chór Consolare. O szczegółach informuje plakat zamieszczony w gablocie przed kościołem.

Wkrótce przeżywać będziemy Uroczystość Wszystkich Świętych. Stąd też na stolikach z prasą, wyłożone są kartki na wypominki. Białe przeznaczone na wypominki miesięczne (odczytywane tylko w listopadzie), żółte na wypominki roczne (odczytywane we wszystkie niedziele roku przed mszą św. o godz. 12,00) i niebieskie na Mszę świętą zbiorową odprawianą w każdy 15. dzień miesiąca. Na odwrocie białych kartek wypisany jest także rozkład Mszy świętych i nabożeństw odprawianych w Uroczystość Wszystkich św. a jest on następujący: Kawnice 8.00 – msza św. w kościele, 11.00 – msza św. na cmentarzu, 17.00 – różaniec na cmentarzu. Bielawy 8,00 – msza św. w kościele.

O zakup kwiatów i przygotowanie kościoła na uroczystość zaślubin i niedzielę 13 października prosimy nowożeńców. Serdecznie dziękujemy.

INTENCJE MSZALNE / MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

W minionym tygodniu odeszła do Pana:
+ Marianna Nowak, lat 96, zam. w Kawnicach Kolonii
Pogrzeb zmarłej Marianny odbędzie się 07 października o godz. 14,00.
W zakrystii można odebrać rozkład intencji mszalnych zamówionych na pogrzebie śp. Zofii Mazurek. Są one także dostępne na stronie internetowej parafii. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie…..

Modlitwa za solenizantów, jubilatów i dobrodziejów