Śp. Stanisław Waczyński – intencje

WYKAZ INTENCJI MSZALNYCH ZAMÓWIONYCH NA POGRZEBIE
śp. Stanisława Waczyńskiego
w dniu 16 kwietnia 2019 r. w Kawnicach

1. 29.04.2019 r. godz. 7,30
Od uczestników pogrzebu
2. 08.05.2019 r. godz. 7,30
Od sąsiada Ryszarda Kruszyny i Rady Sołeckiej
3. 21.05.2019 r. godz. 18,00
Od kuzyna Zygmunta Jasiczka z rodziną
4. 10.06.2019 r. godz. 18,00
Od kuzynki Haliny Szaczkowskiej z Konina
5. 21.06.2019 r. godz. 7,30
Od rodzin: Chwacińskich i Chojnackich
6. 27.06.2019 r. godz. 18,00
Od sąsiada Jana Jaszczata z rodziną
7. 31.07.2019 r. godz. 7,30
Od Ireny Krudzkiej z rodziną
8. 12.08.2019 r. godz. 18,00
Od Eugeniusza z rodziną z Konina
9. 19.08.2019 r. godz. 7,30
Od Jurka Wałęsy z rodziną
10. 27.08.2019 r. godz. 18,00
Od Agnieszki i Jarosława Garbarczyków z rodziną
11. 09.09.2019 r. godz. 18,00
Od Druhów OSP Rosocha
12. 18.09.2019 r. godz. 7,30
Od Stanisława Szczepaniaka i od Margalusa z rodziną z Rosochy
13. 08.10.2019 r. godz. 7,30
Od kuzyna Zdzisława Derdy z rodziną
14. 18.10.2019 r. godz. 18,00
Od kolegi Zygmunta z żoną
15. 28.10.2019 r. godz. 7,30
Od Andrzeja Dopytalskiego z rodziną
16. 08.11.2019 r. godz. 18,00
Od Heni z mężem
17. 23.11.2019 r. godz. 18,00
Od Oli, Darka i Nikosia
18. 30.11.2019 r. godz. 7,30
Od chrześniaczki Uli z mężem
19. 09.12.2019 r. godz. 7,30
Od Marii Ligockiej
20. 18.12.2019 r. godz. 18,00
Od Przemka z żoną i dziećmi
21. 28.12.2019 r. godz. 7,30
Od kuzyna Mirosława Wałęsy z żoną i dziećmi
22. 04.01.2020 r. godz. 7,30
Od Zakładu Pogrzebowego Wojdyńskich z Goliny wraz z obsługą
23. 16.01.2020 r. godz. 7,30
Od rodzin: Grabiów i Jasińskich
24. 26.01.2020 r. godz. 8,00 (niedziela)
Od Niny i Jarosława Szczepańskich
25. 11.02.2020 r. godz. 18,00
Od rodziny Niwińskich z Goliny
26. 22.02.2020 r. godz. 18,00
Od Stanisława Malanowskiego
27. 02.03.2020 r. godz. 7,30
Od sąsiadki Danuty z rodziną
28. 13.03.2020 r. godz. 18,00
Od rodzin: Marciniaków i Dudziaków
29. 23.03.2020 r. godz. 7,30
Od szwagierki Ireny z rodziną
30. 30.03.2020 r. godz. 18,00
Od rodziny Woźnickich z Pątnowa i Ludwikowa
31. 08.04.2020 r. godz. 7,30
Od Wiesławy Derdy z dziećmi
32. 19.04.2020 r. godz. 8.00 (niedziela)
Od żony z synami
33. 28.04.2020 r. godz. 7,30
Od wnuka Szymona, od syna Adriana
34. 07.05.2020 r. godz. 18,00
Od Krawczyków z Konina
35. 23.05.2020 r. godz. 18,00
Od rodziny Górnych