Na remont i malowanie kościoła w Kawnicach
Parafia MB Pocieszenia w Kawnicach
BGŻ PNB PARIBAS
25 1600 1462 1834 6984 4000 0001
Bank Spółdzielczy w Koninie
07 8530 0000 0700 7000 2000 0020