Śp. Stanisław Stachurski

WYKAZ INTENCJI MSZALNYCH
ZAMÓWIONYCH NA POGRZEBIE
śp. Stanisława Stachurskiego
w dniu 15 maja 2018 r. w Kawnicach

1. 30.05.2018 r.  Godz. 7,30

Od Zakładu Pogrzebowego Wojdyńskich z Goliny z obsługą

2. 05.06.2018 r.  Godz. 7,30

Od uczestników pogrzebu

3. 10.06.2018 r.  Godz. 12,00

Od żony

4. 18.06.2018 r. Godz. 7,30

Od Stanisława Gomulskiego

5. 02.07.2018 r.  Godz. 18,00

Od Macieja Gomulskiego

6. 10.07.2018 r. Godz. 7,30

Od rodziny Fiłoc z mamą

7. 25.07.2018 r.  Godz. 18,00

Od Moniki Koziorowskiej z rodziną

8. 03.08.2018 r.  Godz. 7,30

Od Józefa Kujawy z rodziną

9. 07.08.2018 r.  Godz. 18,00

Od współpracowników Przychodni Lekarskiej w Kawnicach

10. 17.08.2018 r.  Godz. 7,30

Od Małgorzaty Gościniak z rodziną

11. 27.08.2018 r.  Godz. 18,00

Od Barbary i Wiesława Podlesińskich

12. 03.09.2018 r.  Godz. 7,30

Od koleżanek: Stefanii Antkowiak i Genowefy Kaliskiej

13. 11.09.2018 r.  Godz. 18,00

Od sąsiadów z ulic: Kwiatowej i Orzechowej

14. 19.09.2018 r.  Godz. 7,30

Od chóru „Consolare” z Kawnic

15. 29.09.2018 r.  Godz. 7,30

Od Rządkowskiej z rodziną

16. 12.10.2018 r.  Godz. 18,00

Od OSP w Kawnicach

17. 20.10.2018 r.  Godz. 7,30

Od Huberta i Aleksandry Podlesińskich

18. 31.10.2018 r.  Godz. 18,00

Od rodziny Sanigórskich

19. 09.11.2018 r.  Godz. 7,30

Od rodziny Pacanowskich

20. 13.11.2018 r.  Godz. 18,00

Od kuzyna Janka z żoną i synem z Lądku

21. 21.11.2018 r.  Godz. 7,30

Od brata Grzegorza z Goliny

22. 29.11.2018 r.  Godz. 18,00

Od Zofii i Piotra Przybylskich

23. 06.12.2018 r.  Godz. 7,30

Od sąsiadów

24. 13.12.2018 r.  Godz. 18,00

Od Żywego Różańca – Róży Miłosierdzia Bożego

25. 21.12.2018 r.  Godz. 7,30

Od chrześniaka Jacka z rodziną

26. 30.12.2018 r.  Godz. 10,00

Od siostry i córki z mężem

27. 12.01.2019 r.  Godz. 7,30

Od Małgorzaty i Piotra Karpińskich

28. 22.01.2019 r.  Godz. 7,30

Od szwagra Kazimierza Szygendy

29. 27.01.2019 r.  Godz. 18,00

Od Karoliny i Rafała Dryjer

30. 05.02.2019 r.  Godz. 7,30

Od sióstr Opatrzności Bożej z Wodzisławia Śląskiego

31. 13.02.2019 r.  Godz. 7,30

Od sióstr Opatrzności Bożej z Nowosielca