RACHUNEK BANKOWY PARAFII

Na remont i malowanie kościoła w Kawnicach

Parafia MB Pocieszenia w Kawnicach

Bank Spółdzielczy w Koninie

07 8530 0000 0700 7000 2000 0020