OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 04 marca 2018 r.

Parafia Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Przeżywamy Wielki Post. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym świętym czasie jest nasze nawrócenie, które dotyczy wszystkich wymiarów życia: osobistego, rodzinnego, społecznego. Potrzeba nam wiele pokory i silnej wiary w Boże Miłosierdzie oraz cierpliwej pracy nad sobą. Nawrócenie bowiem, ma się dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach i rekolekcjach, na które serdecznie zapraszamy.

Dziś z racji pierwszej niedzieli miesiąca po mszy św. o godz. 10.00 odbędzie się zmiana tajemnic Żywego Różańca.

Drogę Krzyżową odprawiamy  w piątki  o godz. 17,15  a Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele również o godz. 17,15. W Bielawach na Drogę Krzyżową zapraszamy w czwartki o godz. 16,30.

Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii odbędą się w dniach: 18 – 21 marca 2018 r. Wygłosi je salezjanin ks. Lech Idźkowski z Rumii. Szczegółowy rozkład rekolekcji podamy wkrótce.

W marcu odbędą się kolejne spotkania formacyjne młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Szczegółowe informacje na ten temat umieszczone są w gablocie przed kościołem i na stronie internetowej w zakładce  „ Przygotowanie do sakramentów”, gdzie zainteresowanych odsyłamy.

W niedzielę 11 marca podczas mszy św.  o godzinie 12.00 w Kawnicach odbędzie się spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do I komunii św. Podczas spotkania poświęcone zostaną egzemplarze Pisma św. Na spotkanie o podobnym charakterze w Bielawach zapraszamy w niedzielę  18 marca.

Dobiegają końca prace polegające na wymianie i modernizacji instalacji elektrycznej i nagłośnieniowej w naszym kościele. Koszt materiałów i robocizny to 60 000 tys. zł. Wysiłki te były niezbędne, abyśmy mogli przystąpić do pomalowania wnętrza świątyni. Obecnie przygotowywany jest projekt tego etapu prac i prowadzone rozmowy z wykonawcą na temat ceny i rodzaju farb, których należy użyć w takim obiekcie. Wstępna wycena opiewa na 80 000 zł. Po przedstawieniu projektu i kosztorysu władzom zakonnym i diecezjalnym pragniemy podjąć działanie. Jak dotąd zebraliśmy na remonty 40 000 zł. za co wszystkim darczyńcom z serca dziękujemy. Potrzeba  jeszcze 100 000. Stąd też zwracamy się z ogromną prośbą do wszystkich, którym leży na sercu piękno parafialnej świątyni, o ofiarność na ten cel. 150 zł przekazane solidarnie przez każdą rodzinę naszej parafii, pozwoliło by sfinansować zamierzone przedsięwzięcie. W jedności siła! Weźmy to proszę pod uwagę przy składaniu ofiar na tacę w drugą niedzielę miesiąca, przy wpłacie na rachunek bankowy parafii, którego numer widnieje w gablotach przed kościołem i na stronie internetowej. BS w Koninie nr 07 8530 0000 0700 7000 2000 0020. Z głęboką nadzieją dzieło i wszystkich darczyńców powierzamy Bogu.

INTENCJE MSZALNE

W minionym tygodniu odeszli do Pana:

+ Zofia Daszkiewicz, zamieszkała w Węglewie, lat 86

+ Witold Nowicki, zamieszkały w Kraśnicy, lat 87

+ Antoni Kraska , zamieszkały w Węglewie, lat 77 (pogrzeb w pon. O godz. 11,00)

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

W zakrystii można odebrać rozkład intencji zamówionych na pogrzebie śp. Zofii i Witolda

Przez wstawiennictwo MB Pocieszycielki Strapionych pomódlmy się w intencji solenizantów, jubilatów tygodnia  i dobrodziejów naszego Sanktuarium.

Na rozpoczynający się tydzień udzielamy Bożego błogosławieństwa.