W piątek, 30 czerwca 2017 r.,
w czasie Mszy świętej o godzinie 18.00,
dokona się akt objęcia parafii
przez nowego proboszcza

ks. Janusza Tokarczyka.

Ks. Janusz będzie pełnił także
funkcję przełożonego Salezjańskiego Domu Zakonnego
oraz kustosza Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenie.

Przybądźmy jak najliczniej, to bardzo ważne!!!