PRZYRZECZENIE MATEK

Święty Dominik Savio jest anielskim opiekunem dzieci, On je chroni od pierwszych chwil ich życia. Z miłości do dzieci, Święty wyprasza błogosławieństwo również dla mam w ich trudnej macierzyńskiej misji. Aby oddać się wstawiennictwu Dominika Savio, matki, oprócz noszenia «ubranka-szkaplerza» Świętego, podpisują i zobowiązują się przestrzegać cztery

PRZYRZECZENIA.

PRZYRZECZENIA te nie nakładają żadnych nowych zobowiązań, przypominają tylko podstawowe obowiązki chrześcijańskiego życia oraz wychowania:

Ponieważ moim wielkim obowiązkiem jest wychować po chrześcijańsku dzieci, od tego momentu powierzam je świętemu Dominikowi Savio, aby był ich Aniołem Stróżem przez całe ich życie. Dlatego przyrzekam:

1. Uczyć moje dzieci, aby kochały Jezusa i Maryję przez codzienną modlitwę, uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej i świątecznej, częste korzystanie z sakramentów świętych;

2. Strzec ich czystości serca, zachowując ich z dala od niewłaściwych lektur, widowisk i złego towarzystwa;

3. Dbać o ich chrześcijańską formację przez naukę katechizmu;

4. Nie sprzeciwiać się Bożym planom, gdy zostaną powołani do kapłaństwa lub życia zakonnego.