WYKAZ INTENCJI Z POGRZEBU ŚP. HELENY RATAJCZAK 09.05.2022

WYKAZ INTENCJI MSZALNYCH

ZAMÓWIONYCH NA POGRZEBIE
śp. Heleny Ratajczyk

w dniu 09.05.2022 r. w Kawnicach

 1. 12.22 godz. 7.00

Od uczestników pogrzebu

 1. 12.22 godz. 18.00

Od córki Anny z rodz.

 1. 12.22 godz. 7.00

Od sąsiadów

 1. 12.22 godz. 7.00

Od rodz. Węcławiaków i Genowefy Łukasiewicz

 1. 01.23 godz. 7.30

Od syna Józefa z rodziną

 1. 01.23 godz. 7.30

Od wnuków Mariusza, Krzysztofa i Macieja z rodz.

 1. 01.23 godz. 7.30

Od Wandy Kuszyńskiej

 1. 02.23 godz. 18.00

Od Joli, Karoliny i Jarka z rodz.

 1. 02.23 godz. 18.00

Od róży Ż. R. NMP Matki Kościoła

 1. 02.23 godz. 7.30

Od Krystyny z rodz.

 1. 02.23 godz. 18.00

Od Kazimierza Orzechowskiego

 1. 03.23 godz. 7.30

Od Mariusza Majewskiego z rodz.

 1. 03.23 godz. 8.00

Od Młodożeńców i Janiszów

 1. 03.23 godz. 18.00

Od rodz. Perlińskich i Banaszaków

 1. 03.23 godz. 9.00

Od rodz. Lonc

 1. 04.23 godz. 7.30

Od chóru Consolare

 1. 04.23 godz. 7.30

Od sąsiadów Bachanków

 1. 04.23 godz. 18.00

Od chrześniaczki Elżbiety z rodz.

 1. 04.23 godz. 7.30

Od Henryka i Danieli Antczak z rodz.

 1. 05.23 godz. 7.30

Od rodz. Modelskich

 1. 05.23 godz. 7.30

Od rodz. Wośkowiaków i Kuszyńskich

 1. 05.23 godz. 8.00

Od Ewy Urzędowskiej z synem i dziećmi

 1. 05.23 godz. 7.30

Od wnuka Przemka z rodz.

 1. 06.23 godz. 7.30

Od sąsiadów Zielezińskich