WYKAZ INTENCJI MSZALNYCH ZAMÓWIONYCH NA POGRZEBIE śp. Józefa Majewskiego

WYKAZ INTENCJI MSZALNYCH ZAMÓWIONYCH NA POGRZEBIE
śp. Józefa Majewskiego
w dniu 08.11.2021 r. w Kawnicach

 1. 12.21 godz. 7.30

Od uczestników pogrzebu

 1. 02.22 godz. 7.30

Od żony

 1. 02.22 godz. 7.30

Od córki z rodziną

 1. 02.22 godz. 7.30

Od syna z rodziną

 1. 02.22 godz. 7.30

Od teściowej Anny Graczyk

 1. 03.22 godz. 7.30

Od Teresy i Andrzeja Barszczykowskich

 1. 03.22 godz. 7.30

Od Gabrieli Czajkowskiej z rodziną

 1. 03.22 godz. 7.30

Od Tomasza Perlińskiego ze Spławia

 1. 03.22 godz. 7.30

Od rodziny Walkowskich z Brudzewa

 1. 03.22 godz. 7.30

Od Krzysztofa Ciesielskiego z rodziną

 1. 04.22 godz. 18.00

Od szwagra Jana Perlińskiego z żoną i rodziną

 1. 04.22 godz. 7.30

Od sąsiadów

 1. 04.22 godz. 18.00

Od Bachanków

 1. 04.22 godz. 7.30

Od Depczyńskich Leszka i Haliny z Konina

 1. 05.22 godz. 18.00

Od społeczności Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie

 1. 05.22 godz. 7.30

Od Danuty Chmielawskiej ze Sławska z Konina, od rodziny Waleriańczyków z Osieczy, od rodziny Drożdżyńskich

 1. 05.22 godz. 18.00

Od przyjaciół Czesia i Mariusza

 1. 05.22 godz. 7.30

Od szwagierki Heleny z rodziną

 1. 06.22 godz. 7.30

Od szwagierki Anny Szlachciaków z rodziną

 1. 06.22 godz. 7.30

Od prezesa i pracowników Golińskiej Spółdzielni Socjalnej „Aktywni Razem”

 1. 06.22 godz. 18.00

Od sołtysów i przewodniczących Rad Osiedlowych gminy Golina

 1. 07.22 godz. 7.30

Od rodziny Bolewskich ze SAławska

 1. 07.22 godz. 7.30

Od Burmistrza Goliny i Radnych Rady Miejskiej w Golinie

 1. 07.22 godz. 18.00

Od brata Mirosława z synem

 1. 07.22 godz. 18.00

Od rodziny Rybickich i Piotrowskich z Konina

 1. 08.22 godz. 7.30

Od brata Czesława

 1. 08.22 godz. 18.00

Od Dyrekcji i Pracowników Szkoły Podstawowej w Kawnicach

 1. 08.22 godz. 7.30

Od Bocianów i Andrzejewskich

 1. 09.22 godz. 18.00

Od Jerzego i Teresy Dobersztynów