WYKAZ INTENCJI MSZALNYCH ZAMÓWIONYCH NA POGRZEBIE śp. Józefa Domańskiego

WYKAZ INTENCJI MSZALNYCH ZAMÓWIONYCH NA POGRZEBIE
śp. Józefa Domańskiego
w dniu 20.11.2021 r. w Kawnicach

 1. 02.22 godz. 7.30

Od uczestników pogrzebu

 1. 03.22 godz. 7.30

Od żony

 1. 03.22 godz. 7.30

Od syna Cezarego z żoną Bożeną i dziećmi

 1. 03.22 godz. 18.00

Od syna Andrzeja z żoną Olgą i córką

 1. 03.22 godz. 18.00

Od siostry z mężem i dziećmi

 1. 03.22 godz. 7.30

Od Urszuli Kubiak z rodziną

 1. 04.22 godz. 16.00

Od Zdzisławy Kordylewskiej z rodziną

 1. 04.22 godz. 7.30

Danuty i Andrzeja Wiśniewskich z dziećmi

 1. 04.22 godz. 7.30

Od Wiesławy Szatkowskiej z rodziną

 1. 04.22 godz. 7.30

Od Klary Wróbel z rodziną Samulczyk

 1. 05.22 godz. 18.00

Od rodziny Garbarczyk z Kraśnicy

 1. 05.22 godz. 7.30

Od Małgorzaty z rodziną

 1. 05.22 godz. 7.30

Od rodziny Andrzejewskich

 1. 05.22 godz. 7.30

Od Ryszarda Jaskólskiego

 1. 06.22 godz. 18.00

Od Rafała z żoną i dziećmi

 1. 06.22 godz. 18.00

Od rodziny Stopczaków

 1. 06.22 godz. 18.00

Od rodziny Dybczaków i Szostakowskich

 1. 06.22 godz. 7.30

Od rodziny Dybczaków z Goliny i Rachubów z Kleczewa

 1. 07.22 godz. 18.00

Od rodziny Grzeszczaków

 1. 07.22 godz. 18.00

Od rodziny Świątek z Kraśnicy